Home / Udland / Ny viden øger makrelbestanden

Ny viden øger makrelbestanden

makrelDer er klare  indikationer fra både forskning og ikke mindst i konditionen på de makrel der fanges lige nu, der tyder på at makrel bestanden er langt større en ICES tidligere har antaget, lydet det fra Esben Sverdrup-Jensen, direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

ICES gennemfører sidst i februar en såkaldt ”benchmark”, som skal danne grundlag for ny og forbedret videnskabelig rådgivning for makrelbestanden i Nordatlanten.

DPPO har været tovholder på et omfattende internationalt forskningsprojekt om udviklingen af en ny model for beregning af makrelbestandens størrelse. Modellen ventes at få afgørende betydning for ICES-rådgivningen i fremtiden.

– Det er helt afgørende, at vi genetablere solid og troværdig videnskabelig makrelrådgivning. Bestanden er den mest værdifulde pelagiske bestand i Nordatlanten og det er helt uacceptabelt, at ICES ikke har kunnet levere reel rådgivning for 2014. Uden videnskabelig rådgivning risikerer vi fortsat underudnyttelse af makrelbestanden. Som organisation har vi derfor valgt at gå nye veje og på eget initiativ iværksat forskningsarbejde, som indgår direkte i ICES rådgivningen, fortæller Esben Sverdrup-Jensen.

Ifølge de danske pelagiske fiskere er det flere års fejlslagen rådgivning og følgende underudnyttelse af makrelbestanden, der har skabt grundlaget for makrellens udbredelse til færøsk, islandsk og nu også grønlandsk farvand.

– Island, Grønland og Færøerne har nu i en årrække høstet frugterne af ansvarlig og desværre alt for forsigtig makrelforvaltning i EU og Norge. Makrelbestande er vokset til et ekstremt niveau, hvor fisken er tvunget til at søge føde langt fra de permanente opvækst-, overvintring- og fourageringsområder.  Det er afgørende for økosystemet i Nordatlanten, at vi igen bringer fiskeriet i overensstemmelse med bestandens faktiske størrelse. Forhåbentlig kan ICES levere ny rådgivning allerede i dette forår, siger Esben Sverdrup-Jensen.

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30