Home / Nyhederpage 10

Nyheder

Vilkår for fiskeri af visse industriarter

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen: Med virkning fra og med den 1. januar 2019 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, ...

Read More »

God Jul til alle

Fiskeri Tidende ønsker alle en god jul. Hvadenten du er lagt til kaj for at holde en velfortjent lang juleferie, eller du vil på fiskeri efter en nytårstorsk, så glædelig jul og godt nyt fiskeår. Fiskeri Tidende er stærkt tilbage i ...

Read More »

Formandens Julehilsen

Af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO Økonomisk har 2018 været et tiltrængt godt år, hvor bruttoomsætningen for dansk fiskeri runder de 3,5 mia. kr. Et tal, der naturligvis rummer mange forskellige fiskerier – også fiskerier, som kunne have ...

Read More »

Et første, travlt og godt år i Skagen

– Mit første år som formand – et år, hvor der har været nok at se til. Sådan indledte lokalformand John Jakobsen sin beretning til årets generalforsamling i Skagen d. 22. december. Og ja, der har været nok at se ...

Read More »

Startvilkår for fiskeri i 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt en række bilag 6 med meddelelse om startvilkår for fiskerier i 2019: Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2019 Startvilkår for fiskeri af andre arter i norsk økonomisk zone Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2019 Startvilkår ...

Read More »

Overblik: Kvoter for Kattegat, Skagerrak, Nordsø og Vestlige Farvande 2019

Hvor mange kuller i Kattegat, må jeg fange? Hvad med torsk i Skagerrak? Eller dybvandsrejer? Få over blikket lige her. Vi har samlet alle kvoter for 2019 i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak og de vestlige farvande, som kom på plads i ...

Read More »

Husk indberetning af sælskadet fisk

Der er i de seneste år sket en stigning i fangsterne af fisk, der er skadet af sæler og andre rovdyr. Af hensyn til det biologiske kendskab til omfanget af disse fangster, er det vigtigt, at fangsterne registreres i logbøgerne. ...

Read More »

Fra fisker til fisker: Fem gode råd om affald

De danske fiskere værner om havmiljøet. Som fisker kan du garanteret ikke sige dig fri for at have fanget et køleskab, en kummefryser eller noget af det andet affald, som er på havets bund. Det kommer selvfølgelig med i land ...

Read More »

Fiskeri har fået Amalie-Benjamin til Skagen

Med kendingsbogstav A 59 hører Amalie-Benjamin egentlig hjemme lidt længere nede i landet. Helt bestemt Øster Hurup, men torsdag eftermiddag skvulper fartøjet rundt norden for Skagen – og skipper er faktisk også flyttet fra Hadsund nær Øster Hurup til netop ...

Read More »

Trappe skaber drama i Klintholm

På Klintholm Havn er der kaos. Først kom en trappe – eller nærmere en scene, hvor alle lokale kan stå – får sindene i kog i Klintholm. Den er bygget som en del af projektet ”Steder Tæller”, og blandt fiskerne var der ...

Read More »