Home / Nyhederpage 385

Nyheder

Kommissionen skaber ny usikkerhed om discardforbud

EU-Kommissionen har valgt at trække en anmodning til ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – tilbage. Anmodningen gik på at få ICES til at vurdere på, hvor stor kvotetilskrivningen kan være, hvis man indfører et discardforbud i Skagerrak fra den 1. ...

Read More »

Fiskeri Tidende er udkommet

Fiskeri Tidende udkom lørdag blandt andet med historier med kritik af det udspil, EU-Kommissionen er kommet med til TAC-kvoter for Østersøen i 2014. Det alt overskyggende problem er oplægget om at skære ti procent af havdagene væk i 2014. Fiskeri Tidende ...

Read More »

Tilskudsordning til modernisering åbner 1. september

Seks millioner kroner er parat til at blive delt ud af NaturErhvervstyrelsen, når der åbnes op for en ny ansøgningsrunde til modernisering af fiskefartøjer. Ansøgningsperioden strækker sig fra den 1. september til den 15. oktober 2013. Der kan i ordningen ...

Read More »

Muslingefiskeriet får ny fisketilladelse i Limfjorden

NaturErhvervstyrelsen har givet meddelelse om, at muslingefiskeriet i Natura 2000-områderne i Limfjorden kan starte op fra den 2. september – det vil sige fra mandag i den kommende uge. Tilladelsen gælder i øvrigt også for søstjernefiskeriet, og tilladelsen for begge ...

Read More »

Kystfiskerudvalg skal ikke drøfte ny ordning

Kystfiskerudvalgets nye formand, Reinhardt Schmidt, har udpeget en række områder, som udvalgets syv medlemmer skal i gang med at drøfte og finde løsninger på. – Blyforbuddet, sælproblemerne og rationsfiskeriet er noget af det, vi vil kigge på, siger den nye ...

Read More »

Minister håber på løsning i sildekrigen i næste uge

Den nytiltrådte fødevareminister, Karen Hækkerup, håber, at der allerede i næste kan komme en løsning på den igangværende sildekrig, hvor EU – og Danmark – har indført handelssanktioner mod Færøerne. Håbet baserer hun på, at de stridende parter – det ...

Read More »

Dansk Supermarked leverer fisk til CSR-award

Når en række ledere og andre folk, der arbejder med CSR, såkaldt Corporate Social Responsibility, i nogle af landets største virksomheder mødes til CSR Award 2013 i Holstebro den 16. og 17. september får de serveret bæredygtigt fanget fisk. Det er ...

Read More »

Fiskemelsfusion er på plads

Fusionen mellem den danske fiskemelsfabrik TripleNine A/S og den norske fiskemelsfabrik Vedde AS, der ejes af norske Koppernæs Gruppen, er nu en realitet. Den fusionerede virksomhed, der bliver den største af sin art i Norden, bliver et dansk aktieselskab med ...

Read More »

Svært for kystfiskerne at holde på fisken

Kystfiskerne har det svært, og det er den nye formand for Kystfiskerudvalget, Reinhardt Schmidt, ganske klar over. Senest er eksempel fra Thorup Strand blevet trukket frem. Sidste år omkom en lokal fisker og hans kvoter er nu sat til salg. ...

Read More »

Sildeomsætningen ramt af prisfald

Sild er en af de arter, som bidrager mest til den samlede bruttoomsætning i det danske fiskeri til konsum. Det er der ikke ændret ved i første halvår af i år, selvom silden her har oplevet et betydeligt prisfald. Den ...

Read More »