Home / Nyhederpage 385

Nyheder

Fiskehandlerne vil gerne sælge sortmundede kutlinger

– Vi vil rigtig gerne i gang med at sælge og markedsføre den sortmundede kutling. Sådan siger sekretariatsleder i Danmarks Fiskehandlere, David Koch Mouritzen. Allerede for fire år siden, da de første sortmundede kutlinger blev fanget, var fiskehandlerne – på ...

Read More »

Fiskere fanger sortmundede kutlinger

Den sortmundede kutling breder sig i de indre danske farvande og er på vej til at blive et ganske stort problem. To fiskere fra Guldborgsund har dog nu indledt et fiskeri på arten i forsøget på mindske bestanden. Indtil videre ...

Read More »

Import og salg af blyholdige synkeliner bliver forbudt

Miljøstyrelsen er nu på til at sætte et definitivt stop for import og salg af blyholdige synkeliner. Det fremgår af et udkast til en beslutning, som styrelsen netop har sendt i høring hos bl.a. Danmarks Fiskeriforening. Det er Danmarks Fiskeriforening, ...

Read More »

Fiskerireform er på Ministerrådsmøde

Mandag den 15. juli bliver det sidste Ministerrådsmøde inden sommerferien afholdt i Bruxelles, og det bliver bl.a. med den kommende fiskerireform på dagsordenen for de fremmødte ministre. Det bliver det første møde om fiskeri og landbrug under det lithauiske formandskab, ...

Read More »

Sanktioner er ikke et pelagisk ønske

Danmarks Pelagiske Producentorganisation er på det seneste blevet skudt i skoene, at det er dem og de øvrige pelagiske kollegaer i EU, der har presset på for at få indført sanktioner mod Færøerne i den aktuelle strid om Atlanto skandiske ...

Read More »

Alt tyder på at sanktioner bliver iværksat

Der er ikke længere meget håb for, at de varslede sanktioner fra EU mod Færøerne bliver afblæst i sidste øjeblik. Der har ellers været ihærdige forsøg fra  ikke mindst den danske regering til at få overtalt Kommissionen og de øvrige ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod fiskeri af tobis i Nordsøen, forvaltningsområde 2

Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra den 13. juli 2013. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra det anførte forvaltningsområde træder i kraft ...

Read More »

Fiskerne skal give svar om deres fiskeri

Netop nu er den årlige spørgeundersøgelse om fiskeriets udvikling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på vej ud til medlemmerne af de lokale fiskeriforeninger under Danmarks Fiskeriforening. Der er frist for at svare frem til den 2. august, så selv om ...

Read More »

Fortæl om din havn

Langt de fleste af havnene i Region Midtjylland får i denne måned besøg af Det Rullende Havnearkiv. Det giver mulighed for alle, der har interesse i og frem for alt en god historie om netop deres havn til at få ...

Read More »

Skagen Havn udvider for 256 mio. kroner

Der er nu skrevet kontrakt mellem Skagen Havn og entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S om udførelse af den kommende havneudvidelse. Kontrakten er på 226. mio. kroner dækker over etablering af et nyt yderbassin med ny indsejling i alt 600 meter ny ...

Read More »