Home / Nyhederpage 393

Nyheder

Minister vil beskytte sælerne

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) afviser, at sælerne skal reguleres – fx ved skydning eller på anden måde – men vil dog godt være med til, at fiskerne kan få en form for kompensation. Det fremgår af Politiken i ...

Read More »

Minister: Hjælpepakke er ikke vejen frem

Fødevareminister Mette Gjerskov afviser i et svar til Dennis Flydtkjær (V), at regeringen vil tage initiativ til, at der bliver etableret en hjælpepakke med fx en garantiordning, så fiskeriet kan få nedsat den store rentebyrde, som erhvervet har i øjeblikket. ...

Read More »

Parlamentet lægger op til stramninger for ålefiskeriet

Fiskeriudvalget under Europa Parlamentet er i dag, tirsdag, nået til enighed om at opfordre EU-Kommissionen til at fremlægge et helt nyt lovforslag, der skal redde den europæiske ål. Derudover opfordrer fiskeriudvalget også til, at medlemslandene skal evaluere oftere på effekterne ...

Read More »

Jomfruhummerfiskeriet kom skidt fra start

De gode jomfruhummerfangster lader vente på sig i år. Meldingerne fra fiskerne har alt for ofte lydt på små fangster i dette forår, og det kan da også tydeligt aflæses i tallene for jomfruhummerfiskeriet i de første fire måneder af ...

Read More »

Island opfordrer til at genoptage makrelforhandlinger

Den islandske fiskeriminister, Sigurdur Ingi Johansson, opfordrer EU og de øvrige parter i den verserende makrelstrid til at komme tilbage til forhandlingsbordet for at finde en løsning. Det fremgår af en pressemeddelelse efter et møde mellem Johansson og fiskerikommissær Maria ...

Read More »

Manglende vedtagelse af støtteordninger kan ramme fiskerne

Det kommer til at give problemer for fiskerne, at man i EU har svært ved at vedtaget den nye støtteordning – EHFF – der skal afløse den nuværende EFF-ordning fra den 1. januar 2014. EHFF er en forkortelse for Den ...

Read More »

Fremtiden er fortsat usikker for fabriksbygning i Hirtshals

Rahbek Fisk, der siden 2008 har været en del af A.Espersen A/S, meddelte tidligere på året, at de til juli lukker ned for produktionen på fabrikken i Hirtshals med 40 medarbejdere. Siden har der i Hirtshals været forhåbninger om, at ...

Read More »

40 olieudslip i den norske del af Nordsøen

40 gange i løbet af det sidste år er der sluppet olie ud i Nordsøen fra de norske olieplatforme, skriver FiskeribladetFiskaren. Der er tale om udslip, som vel og mærke holder sig indenfor de tilladte grænser for olieudslip i Nordsøen. ...

Read More »

Tobisfiskeriet klinger af i Skagerrak

 – Fiskeriet efter tobis i Skagerrak er kraftigt aftagende nu, fortæller Ejner Klitlund Jensen, der er skipper på FN 267 Emilie. I de sidste fire dage har FN Emilie 267 fisket efter tobis nord og vest for Hanstholm.  Ejner Klitlund ...

Read More »

Ny markedsordning er ved at være klar

Der er nu meget tæt på at være enighed mellem Ministerrådet og Europa Parlamentet omkring en ny markedsordning. De Faste Repræsentanters Komité – også kaldet for COREPER – har indgået en aftale med Europa Parlamentet, og dermed er der reelt ...

Read More »