Home / EU / Østersø-RAC er meget enige om rådgivning

Østersø-RAC er meget enige om rådgivning

Der er meget udbredt konsensus i Østersø-RAC’en i forhold til den rådgivning om kvoter, som ICES i maj kom med for fiskeriet i 2014. Det fremgår af det svar, som RAC’en netop har sendt til EU-Kommissionen i forlængelse af et møde, som RAC’en afholdt torsdag i sidste uge.

Formanden for den demersale arbejdsgruppe under RAC’en, Michael Andersen, giver udtryk for stor glæde over, at man på en lang række arter har fundet fælles fodslag. Han peger bl.a. på torsken, laks og flere af sildebestandene, hvor man meget langt hen ad vejen er enige i sin indstilling til Kommissionen.

I forhold til torsken så gælder det, at man fra RAC’ens side er enige om at følge rådgivningen, når det gælder fastsættelsen af TAC. Langt vigtigere er det dog, mener Michael Andersen, at der også er enighed om at afvise yderligere indsatsreduktion.

– Der er også enighed om, at der ikke er nogen grund til at panikhandle, som Michael Andersen udtrykker det med reference til, at ICES ser problemer med den lokale torskebestand især i den vestlige del af Østersøen.

Sild

For silden gælder det, at man for de to sildebestande med dansk interesse er uenige om den ene. For den østlige sild er man enige om at anbefale en kvotestigning på 40 procent, men der er uenighed om den vestlige sild.

– Biologerne anbefaler en reduktion på 20 procent, hvilket får støtte fra de grønne organisationer, mens de øvrige organisationer mener, at kvoten skal fastholdes på det nuværende niveau, fortæller Michael Andersen.

Flertallet i RAC’en er også skeptisk over at reducere fiskeriet på såvel sild som brisling i de områder, hvor torsken vurderes at være særlig afhængig af netop de to arter som fødegrundlag. Det sker på trods af, at biologerne har fokus på, at torskene er magre og derfor – i deres øjne – mangler føde.

– RAC’en mener dog ikke, at der er belæg for at sige, at torskene er magre på grund af mangel på føde, siger Michael Andersen, der dog ikke tør komme med et bud på, hvorfor torskene i den østlige Østersø er så magre.

Brisling

For brisling gælder det, at de grønne organisationer vil følge den biologiske rådgivning om en reduktion, mens de øvrige siger en roll-over.

– Rådgivningen for brislingebestanden svinger meget, og derfor mener vi, at man skal tage en mere langsigtet tilgang, indtil man kan se en mere stabil rådgivning. I mellemtiden anbefaler flertallet derfor en roll-over på kvoten, siger Michael Andersen.

I forhold til rødspætter og laks er der i RAC’en opbakning til en stigning for rødspættekvoten og en uændret laksekvote.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678