Home / EU / Parlamentet uenig om støtte til nybyggeri

Parlamentet uenig om støtte til nybyggeri

Et flertal i Europa Parlamentets Fiskeriudvalg vil give støtte til nybygninger.

Et flertal i Europa Parlamentets Fiskeriudvalg vil give støtte til nybygninger.

Den 10. juli skal Fiskeriudvalget under Europa Parlamentet stemme om et forslag til Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF), men få dage før afstemningen tyder alt på, at det er et meget splittet udvalg. Det fortæller flere europæiske medier

Uenigheden i Fiskeriudvalget går på, hvorvidt EHFF fremadrettet skal kunne give støtte eller tilskud til nybygninger af fiskefartøjer. Det er et punkt, som især de grønne organisationer kæmper indædt mod, og det er lykkedes for organisationerne at få overtalt en række medlemmer af Fiskeriudvalget til bakke op om modstanden.

Fransk støtte

Derimod er udvalgets såkaldte rapportør på området, franskmanden Alain Cadec, tilhænger af, at der bliver mulighed for at få støtte til nybygninger af fiskefartøjer.

– EU-flåden bliver ældre, så det nu er halvdelen af fartøjerne, der er ældre end 25 år, skriver han blandt andet i sit oplæg til Fiskeriudvalget.

– Den situation er et alvorligt problem i forhold til sikkerhed om bord på fartøjerne og for beskyttelsen af havmiljøet. EHFF bør derfor under strenge betingelser støtte fornyelse af flåden, lyder det videre i oplægget fra Alain Cadec.

Grøn modstand

Modstanderne i Fiskeriudvalget peger på, at støtte til nybygninger indenfor fiskeriet vil være det samme som at støtte op om et fortsat overfiskeri. Det skyldes, at især de grønne organisationer og de politiske fortalere for de grønne organisationers synspunkter sætter lighedstegn mellem nybygninger og overfiskeri.

Konkret støtter flere af parlamentarikerne derfor op om en nylig henvendelse fra bl.a. Greenpeace og OCEANA til Europa Parlamentet. Her skriver de bl.a., at EU udfasede støtte til fornyelse af fiskeriflåden med den seneste reform i 2002, og at EU så sent som i 2012 ”forpligtede sig til at udfase støtte, der bidrager til overfiskeri”.

Flere europæiske medier skriver, at Alain Cadec har et flertal i Fiskeriudvalget bag sig, men at der fra modstandernes side bliver arbejdet intenst i kulisserne på at få enkelte medlemmer i udvalget til ændre holdning, så flertallet tipper til fordel for et nej til støtte til nybygninger.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678