Home / Udland / PELAGISK Forhandlinger endte uden resultat

PELAGISK Forhandlinger endte uden resultat

a sild

Kyststaterne kan ikke blive enige om fordelingen af kvoterne på Atlantoskandisk sild og blåhvilling

I sidste uge mødtes repræsentanter fra EU, Norge, Island og Færøerne, der sammen med Rusland udgør kyststaterne, i London for at forhandle fordelingen af kvoterne for blåhvilling og atlantoskandisk sild på plads. Formanden for Danmarks Pelagiske Producentorganisation Christian Olesen, der overværede forhandlingerne, kunne efterfølgende med ærgrelse berette om forhandlinger, der stort set viste sig at være skønne spildte kræfter, idet det ikke lykkedes parterne at blive enige om fordelingen af kvoterne for hverken atlantoskandisk sild eller for blåhvilling.

Atlantoskandisk sild
Forhandlingerne om atlantoskandisk sild er for 2015 afsluttet, og der er aftalt en kvote på 283.000 tons men ikke en fordeling af den. Det er forventningen, at 4 lande EU, Norge, Island og Rusland vil fastsætte kvoter i overensstemmelse med både den aftalte kvote og efter den hidtidige fordelingsnøgle. Færøerne forventes at gå enegang som i 2014 og fastsætte en højere autonom kvote.

 

Blåhvilling
Forhandlingerne om fordeling af blåhvillingkvoten var på forhånd besværliggjort af, at Norge inden forhandlingerne meddelte en autonom kvoteandel på 35 Procent – en stigning på hele 40 procent. Det lykkedes da heller ikke for parterne at nå til enighed. EU har endnu ikke bestemt sig for, om man vil hæve kvoten, som Norge har gjort.

– EU’s forhandlingsleder John Spencer forventer, at EU træffer en beslutning på det interne EU-møde i Bruxelles den 5. februar. Han er begyndt at forberede den forordning, der skal give den endelige kvote, så det kan ske relativt hurtigt efter den 5. februar, siger Christian Olesen.

 

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55