Home / Generalforsamling 2016 / Der er potentiale i bedre viden om fiskebestande

Der er potentiale i bedre viden om fiskebestande

Christian Olesen

Christian Olesen, DPPO

På Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling blev der talt vækst og det igangværende arbejde med en fiskeripakke, og formanden for Danmarks Pelagiske Producentorganisation Christian Olesen var ikke i tvivl, om hvor et vækstpotentiale kan findes.
– I min optik, så er den altoverskyggende vækstgenerator i fiskeriet styrket videnskabelig rådgivning, sagde Christian Olesen. Han pegede på, at der er et gigantisk potentiale i at forbedre vores viden om fiskebestande og vores forvaltning.
– Tobis er desværre et lysende eksempel og makrel er et andet grelt eksempel – hele konflikten omkring kvotefordeling med Færøerne og Island opstod fordi forskerne ikke havde pejling på, hvor stor bestanden var – eller er. Den vigtigste bestand i Nordatlanten. Listen over havd vi ikke ved, er lang – og den koster tabte millioner for erhvervet, sagde Christian Olesen. Derfor har erhvervet de seneste år valgt at investere betydeligt i forskning og videnskab.
– Med bedre bestandsvurdering og stabilitet i kvotefastsættelse – så skaber vi grundlaget for vækst, investeringer, beskæftigelse og ikke mindst rekrutteringen af unge mennesker til sektoren, sagde Christian Olesen.

 

 

 

 

 

About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55