Home / Indland / Rødspætte-certificering rykker tættere på

Rødspætte-certificering rykker tættere på

Selv om det endnu er svært at sige noget om, hvornår rødspættefiskeriet i Skagerrak kan være MSC-certificeret, så er vejen mod en certificering nu blevet mere tydelig. Nu er der nemlig opbakning fra alle de aktører, der har interesser i rødspættefiskeriet til at arbejde mod en flerårig plan for forvaltning af rødspætten i Skagerrak.

Opbakningen er kommet i forrige uge, hvor der i regi af Nordsø RAC’en var indkaldt til en workshop med deltagelse af fiskere, myndigheder og biologer fra Danmark, Sverige, Holland og Norge samt en repræsentant fra EU-Kommissionen. Målsætningen for workshoppen, der blev afholdt hos DTU Aqua i Charlottenlund, var at få knyttet trådene sammen for det arbejde, der har været lavet siden 2010.

– Det har været nødvendigt at få alle aktørerne til at satse i fællesskab på at gå den samme vej, og det er lykkedes med den workshop, vi afholdt i sidste uge, lyder det fra Jonathan Broch Jacobsen, der blandt andet arbejder med MSC-certificering for Danske Fiskeres PO.

Hænger sammen
Det betyder, at aktørerne nu er indstillet på at få den nye biologiske viden ført ind i forvaltningsprocessen. Det er sket på baggrund af, at man nu – blandt andet fra ICES – har ændret på forståelsen af rødspættebestandene, så man erkender, der er en stor vestlig del af rødspætterne i Skagerrak, der hænger sammen med bestanden i Nordsøen.

Det har i første omgang ført til, at kvoten for 2013 er øget – hvilket er første gang i mange år – og håbet blandt aktørerne er nu, at ICES i deres kommende biologiske rådgivning giver en rådgivning målrettet det udkast til en flerårig plan, som workshoppen arbejdede sig frem til.

– Hvis det sker, så er det tanken, at EU og Norge på et allerede planlagt møde i september tager rødspætten i Skagerrak med ind i arbejdet med flerårige forvaltningsplaner. Det vil så åbne op for, at man kvotemæssigt kan køre efter den model fra 2014, siger Jonathan Broch Jacobsen.

I forhold til en certificeringsproces af rødspættefiskeriet i Skagerrak er en eller anden form for flerårig plan for forvaltningen helt grundlæggende. Uden dette er det næppe muligt overhovedet at bestå. Og derfor har det stor betydning, at der nu er pres på for at få sådan en plan for rødspættebestanden.

– Desværre kan vi så ikke sige noget om, hvornår fiskerne så kan stå med en certificering af rødspættefiskeriet. Vi er nødt til at vide, hvordan det går med alle de ting, vi nu sætter i spil, førend vi kan sige noget mere præcist om det, siger Jonathan Broch Jacobsen.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678