Home / Indland / Sæler ødelægger fremgang for torsk

Sæler ødelægger fremgang for torsk

Sælerne vokser i antal, og de truer nu fremgangen af torsk i Nordsøen. Foto: Sophie D. Refsgaard.

Det går ganske godt for torskebestanden i Nordsøen. Det er i hvert fald det billede som faldet i dødeligheden viser. Fiskeritrykket på bestanden er faldet voldsomt i Nordsøen i det seneste syv år, og det har givet grobund til optimisme om en fremgang for torsken. Men den er udeblevet i det tempo, som ICES havde forudset. Nu peger ICES på, at det skyldes gråsæler i området, skriver Fishing News.

Siden år 2001 har der været en ukendt faktor inde i betandsvurderingen af torsk i Nordsøen. Der er tale om den såkaldte ”uallokerede dødelighed”. Mistanken er gået på, at der i perioden har været et stigende udsmid af fisk eller været tale om en stigning i de urapporterede landinger. Men nu er ICES kommet på andre tanker. For bestanden af gråsæler er i perioden fra 2001 og til nu steget så markant, at den ikke er set større i 40 år. Og derfor har ICES nu taget sælernes fødebehov med i beregningerne.

Det viser sig nu derfor, at den uallokerede dødelighed ikke var markant anderledes i Nordsøen end andre steder i perioden fra 2008 til 2010, som der er vurderet på. Meget tyder altså på, at når sælernes føde tages med, så ædes fremgangen for torskebestanden op. Der peges blandt andet på, at sælerne æder to- og treårige torsk, og det kan være årsagen til, at bestanden ikke har opnået den fremgang som var forventet på baggrund af det faldende fiskeritryk i Nordsøen.

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30