Home / Indland / Stop for småmasket fiskeri i Skagerrak og Kattegat

Stop for småmasket fiskeri i Skagerrak og Kattegat

Web brislinger losningForpligtigelsen til at lande al den fisk, der fanges, får nu konsekvenser for industrifiskeriet i Kattegat og Skagerrak. Den kvote for bifangst, som var uddelt som en fælles kvote i området på 1.00o tons, er nu opfisket, og dermed lukker NaturErhvervstyrelsen for fiskeri med småmaskede redskaber med mindre maskestørrelser end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra fredag den 23. januar 2015. Forbud mod at medbringe og lande fangster fanget med de anførte fangstredskaber træder i kraft fra søndage den 25. januar 2015.

Ialt er der ifølge NaturErhvervstyrelsen fisket 1.489 tons på bifangstkvoten. I første kvartal 2015 var der afsat 1.000 tons til bifangst ved brislingefiskeriet i Skagerrak og Kattegat. De 1000 tons, der var afsat, udgør en andel af den samlede mængde af bifangstkvote, og den har været fælles for alle der fiskede med småmaskede net.

Årsagen til den større mængde opfisket af bifangstkvoten skyldes landingsforpligtigelsen.

Forbudet udmøntes i form af en Bilag 6 meddelelse.

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30