Home / Indland / Styrelse øger prøveindsamlinger af tobis

Styrelse øger prøveindsamlinger af tobis

Den samlede danske tobiskvote er 20 procent lavere i 2014 end året før, og den er samtidig områdeopdelt, så det traditionelt stærke tobisområde ved Dogger Banke har fået en lav kvote. Det samme gælder i øvrigt også for Område 4 ud for Skotland, og derfor er der nu fokus på, at antallet af tobisprøver bliver forøget.

NaturErhvervstyrelsen har således meldt ud, at man igangsætter ”en forøget prøveindsamling af fiskeriet med virkning fra den 1. april”. Der vil altså blive taget flere prøver fra tobisfangsterne end vanligt, og det er helt klart med det sigte, at det skal kunne bruges, hvis Danmark overfor EU skal argumentere for en højere kvote end den nu fastlagte.

På den baggrund har NaturErhvervstyrelsen meddelt, at ”der indtil videre indsamles én prøve fra hver landing af tobis fra forvaltningsområderne 1, 2 og 4”. Det bliver tilmed pointeret, at der – hvis det bliver nødvendigt at prioritere prøvetagningerne – først skal sikres prøver fra Område 4, dernæst Område 1 og til sidst Område 2.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678