Home / Indland / Syv fartøjer skal fiske i Område 4

Syv fartøjer skal fiske i Område 4

I forbindelse med kvotefastsættelsen for tobis i 2014, blev der kun afsat en mindre moniteringskvote på knap 5.000 tons i Område 4 ud for Skotland. Det har ført til, at NaturErhvervstyrelsen har foretaget en lodtrækning blandt de fartøjer, der ville have del i fiskeriet, da man 27 fartøjer indsendte ansøgninger om at kunne være i fiskeriet.

Det er endt med, at syv fartøjer har fået tilladelse til at fiske hver 650 ton tobis i Område 4. Tilladelserne er periodeopdelte, så fire af fartøjerne skal fiske i tiden fra den 15. april til og med den 20. maj, mens de tre resterende fartøjer skal fiske i tiden fra den 1.maj til go med den 30. juni.

Fartøjerne har også fået tildelt ”områder” indenfor Område 4, hvor de skal fiske. To fartøjer skal således fiske i den sydlige del af Område 4, mens tre skal fiske i den midterste del af området. De to sidste fartøjer skal så fiske i den nordlige del af området.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678