Home / Indland / Syvende udsættelse af Kattegat-sag

Syvende udsættelse af Kattegat-sag

Tre fiskere fra Gilleleje må fortsat vente på at deres retssag genoptages i Østre Landsret.

Tre fiskere fra Gilleleje må fortsat vente på at deres retssag genoptages i Østre Landsret.

Udskydelserne af sagen mod de fiskere, der står anklaget for at have fisket ulovligt i et lukket område i Kattegat i 2010, står nærmest i kø. Anklagemyndigheden har nu syv gange bedt om en udsættelse af sagen, der føres for Østre Landsret. Østre Landsret sår i sin bedømmelse af sagen tvivl om grundlaget for selve retssagen er i orden. Derfor bad Landsretten anklagemyndigheden om at få undersøgt gyldigheden af den lovgivning, som den danske stat har forelagt. I et juridisk notat noterer Kromann-Reumert nemlig, at forbudet mod fiskeri i det lukkede område strider mod EU-retten.

Og det er det forhold som anklagemyndigheden er blevet bedt om forholde sig til. Sidste sommer blev sagen sendt til det Juridiske Specialudvalg under Justitsministeriet, og siden da er sagen ikke kommet videre. I februar måned var anklager Helle Just Christensen sikker på, at det endelige udspil fra det Juridiske Specialudvalg ville forelægge i april måned, men nu – efter endnu en udskydelse – er hun ikke så sikker på datoerne længere.

Hun forklarer, at hun havde fået den melding, at sagen ville komme i Juridisk Specialudvalg i slutningen af marts 2014, hvorfor hun bad om udskydelse til april. Men hun har ikke fået andet at vide, end at sagens behandling i Specialudvalget er forsinket, og at udvalget skal bruge mere tid på sagen. Derfor har hun nu måttet bede Østre Landsret om en ny frist for at vende tilbage. Den nye frist er sat til den 11. Juni 2014.

Helle Just Christensen er som anklager afhængig af den udtalelse fra Specialudvalget, der skal fremlægges for Østre Landsret for at komme videre i sagen.

Sagen tog sin begyndelse i 2010, hvor Greenpeace overvågede en række fiskefartøjer med ulovligt monterede GPS´er. I august 2010 offentliggjorde DR Greenpeaces materiale, der blev overdraget til NaturErhvervstyrelsen.

I 2011 blev sagerne forelagt retten og endte efter en anke i Østre Landsret. I Østre Landsret blev der sået tvivl om gyldigheden af det danske forbud mod fiskeri i den del af Kattegat og i august 2012 bad Østre Landsret om, at anklagemyndigheden fik undersøgt gyldigheden i forbuddet.

Anklagemyndigheden fik en frist til december 2012. Den blev senere rykket til februar 2013 til at få undersøgt forholdet, og fristen er siden da blevet rykket flere gang. I februar 2013 blev sagen igen udskudt til 20. Marts 2013. I marts blev sagen udskudt til juni 2013, hvor der blev givet en frist på 8 måneder. I februar 2014 blev sagen atter udskudt til april 2014, og nu er den seneste frist sat til 11. Juni 2014.

 

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30