Home / Tag Archives: brisling

Tag Archives: brisling

Find fisken med dynamiske havkort

Tobis og brisling er to af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, men tobisen fiskes de fleste år hovedsageligt i en begrænset del af Doggerbanke, og det er fx sjældent, at det lykkes at fange alle de brisling, som ...

Read More »

Minister vil af med brislingeforbud

I mere end 30 år har der i perioden 1. juli til 31. oktober været forbud mod målrettet fiskeri efter brisling i området ved den jyske vestkyst kendt som brislingekassen. Fiskerierhvervet har længe ønsket at få fjernet forbuddet, og dét ...

Read More »

Fiskeriet efter sperling så småt ved at komme i gang

Sperling fiskeriet er så småt ved at komme i gang, og TripleNine i Thyborøn har over de seneste 10-14 dage modtaget fornuftige landinger af sperling. – Hvis vi kigger august-september, har vi modtaget 1600 tons sperling, men vi har de ...

Read More »

Industrifiskeriets bruttoomsætning er steget med 41 procent

I foråret var der ikke så meget at smile af for industrifiskerne. De ærgrede sig, over at en fornuftig tobiskvote ikke også blev omsat til en fornuftig bruttoomsætning. Årsagen hertil var, at den områdeopdelte forvaltning af tobisfiskeriet betød, at fiskerne ...

Read More »

Kvoten forhøjes med brisling til Færøerne

EU´s fiskeriministre blev i de sene aftentimer enige om næste års kvoter til danske fiskere. For de danske industrifiskere betyder aftalen blandt andet, at de får 5.500 tons brisling mere at fiske på, end det så ud til, inden forhandlingerne i ...

Read More »

MSC-certificering under lup

Det uafhængige certificeringsbureau MRAG er i disse dage i Danmark for at tjekke følge op på kravene til en MSC-certificering af tobis, brisling i Nordsøen og sperling, samt fiskeriet efter sild i Skagerrak, Kattegat og den vestlige Østersø. Konsulenterne fra ...

Read More »

Stop for småmasket fiskeri i Skagerrak og Kattegat

Forpligtigelsen til at lande al den fisk, der fanges, får nu konsekvenser for industrifiskeriet i Kattegat og Skagerrak. Den kvote for bifangst, som var uddelt som en fælles kvote i området på 1.00o tons, er nu opfisket, og dermed lukker ...

Read More »

Nexø oplever et brislinge-boom

Nexø er nærmest blevet et sandt El Dorado for brislinger. I april måned toppede landingerne med 11.000 tons, hvilket er den største mængde, der er blevet landet i ganske mange år. Det skal ses i forhold til, at der året ...

Read More »

Nu kan der fiskes i weekenden i Skagerrak og Kattegat

Industrifiskerne og det pelagiske fiskeri har fået et stort ønske opfyldt: Det forkætrede weekendstop i Skagerrak og Kattegat er nu langt om længe bragt til ophør. Det betyder, at det ikke længere er forbudt at fiske lørdag eller søndage i ...

Read More »