Home / Tag Archives: Danmarks Fiskeriforening

Tag Archives: Danmarks Fiskeriforening

Find fisken med dynamiske havkort

Tobis og brisling er to af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, men tobisen fiskes de fleste år hovedsageligt i en begrænset del af Doggerbanke, og det er fx sjældent, at det lykkes at fange alle de brisling, som ...

Read More »

Konference om vækst i fiskerisektoren

Borgmester i Thisted kommune, Lene Kjeldgaard Jensen, åbnede i dag konferencen ”Nye rammer – ny vækst”. En konference om vækst i fiskerisektoren, som blev afholdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. I sin åbningstale talte hun blandt andet om vigtigheden af ...

Read More »

2013 gav lidt større omsætning

Kalenderen siger nu 2014, og dansk fiskeri kan så småt gøre status over resultatet af anstrengelserne i 2013. Målt på bruttoomsætningen er der fremgang at spore i 2013 i forhold til 2012. Ifølge de foreløbige tal fra Naturstyrelsens Afregningsregister bliver ...

Read More »

Danmarks Fiskeriforening: Ny Kystfiskerordning er uretfærdig

Danmarks Fiskeriforening fastholder den kritik, som foreningen fremført af den nye Kystfiskerordning, der blev offentliggjort i dag, fredag. Den endelige udformning af ordningen har ikke ændret på noget, mener formanden for Danmarks Fiskeriforening. – Det er en ordning, der er ...

Read More »

Der er brug for test af alternativ til bly

Miljøstyrelsen vil gerne være med til at teste den alternative synkeline, men styrelsen fastholder samtidig, at der ikke skal være en dispensation for danske fiskere til at bruge blyholdige synkeliner, mens der bliver testet på det alternative produkt. Det møder ...

Read More »

Fiskeriforening er stærkt utilfreds med afslag

Danmarks Fiskeriforening stiller sig langt fra tilfreds med den afvisning, som Miljøstyrelsen har givet på foreningens anmodning om en ny dispensation fra forbuddet mod import og salg af blyholdige synkeliner. Derfor vil foreningen nu tage kontakt til Miljøministeriet for at ...

Read More »