Home / Tag Archives: DFPO

Tag Archives: DFPO

Foreningen FISKEBRANCHEN nedlægges.

Af Niels Wichmann, DFPO, fhv. formand for FISKEBRANCHEN Foreningen Fiskebranchen, som i mange år har gennemført aktiviteter i Danmark for at øge forbrugernes kendskab til fisk og for samtidig at styrke salget af fisk og fiskeprodukter, er i sidste fase ...

Read More »

Fiskeriet går i rette med minister

Fiskerierhvervets organisationer – Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO samt Marine Ingredients Denmark – har tidligere skrevet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at få ham til at gå ind i sagen om dataanalyser til brug for rådgivningen ...

Read More »

Fire havne har øget antallet af kystfiskerfartøjer

I 2015 var der 159 danske fiskefartøjer, der var med i Kystfiskerordningen, og det er en mindre tilbagegang i forhold til året forinden. De 159 fartøjer i ordningen er samtidig det laveste antal, der nogensinde er registreret i ordningen, fremgår ...

Read More »

DFPO er kritisk over bufferzoner

Fiskerne er pålagt at overholde en bufferzone til fx beskyttede sten- og boblerev på 240 meter i såvel Kattegat som den vestlige Østersø. Det møder kritik fra Danmarks Fiskeriforening PO, der mener, at kravet er alt for restriktivt. – Bufferzonen ...

Read More »

DFPO får MSC på alle Limfjordsmuslinger

Marine Stewardship Council – i daglig tale blot MSC – har formelt certificeret det samlede fiskeri af blåmusling og hjertemusling i Limfjorden for medlemmer af Danmarks Fiskeriforening PO. Dermed er der nu åbent for at alle medlemmer, der fisker og ...

Read More »

Møde skal afklare fremtiden for SIF

Danmarks Fiskeriforening PO inviterer sammen med en række andre interessenter til et møde, hvor man skal forsøge at komme nærmere på en afklaring af fremtiden for SIF – Sporbarhed i Fiskeriet. Mødet bliver afholdt onsdag den 27. januar i 2016, ...

Read More »

DFPO kræver åbning af lukkede områder

Såvel de danske som de svenske fiskere har fået nok af den måde, som de danske og svenske myndigheder forvalter de lukkede områder i Kattegat. De mener, at den fortsatte lukning af områderne er udtryk for grov uansvarlighed i forhold ...

Read More »

DFPO vil fastholde fiskeriet på Kriegers Flak

Der bliver fortsat arbejdet for, at der skal kunne etableres en havvindmøllepark – faktisk Danmarks største – ved Kriegers Flak. Men det skal ikke ske på bekostning fiskeriet i området, mener Danmarks Fiskeriforening PO – hverken under byggefasen eller efterfølgende. ...

Read More »