Home / Tag Archives: EU

Tag Archives: EU

Fisker-forsker samarbejde skal udbredes langt mere

I sit seneste nyhedsbrev kommer EU-Parlamentsmedlem Ole Christensen (S) ind på nogle tanker, han har gjort sig i forbindelse med lovgivning på fiskeriområdet og samarbejdet mellem fiskere, forskere og politikere. – Jeg vil nævne en ting, som jeg har gået ...

Read More »

Det er sidste udkald for Bagenkop

Da Ministerrådet i efteråret 2015 vedtog en udvidet lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø, stod det klart for alle fiskere i området, at det ville give store problemer. Det gjorde fiskerne opmærksom på, og signalet er nået frem til ...

Read More »

Lukkeperioden må ikke gentages i 2017

Danmarks Fiskeriforening PO har siden beslutningen om lukkeperioden på Ministerrådsmødet i oktober 2015 kæmpet for at få omgjort beslutningen eller i hvert fald lempet på forholdene. Det er ikke lykkedes at komme igennem med, og det ærgrer næstformand i DFPO, ...

Read More »

EU sætter invasive arter på dødsliste

Signalkrebs og kinesisk uldhåndskrabbe er nu officielt på vej til at bliver fjernet fra den danske natur. Sammen med en række andre invasive plante- og dyrearter er de nemlig havnet på en såkaldt ”dødsliste”, der gælder for hele EU, fortæller ...

Read More »

Eva Kjer Hansen har skrevet til svensk minister om sæler

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har nu sendt et brev til den svenske klima- og miljøminister Åsa Romson for at få svenskerne i tale omkring en regulering af den eksploderende bestand af gråsæler i Østersøen. – Svenskerne har haft ...

Read More »

Danmark forsat i EU-førertrøjen på fiskeeksporten

Fisk og skaldyr som torsk og rejer er i høj kurs i udlandet, og det giver Danmark EU-rekorden i eksport af fisk og skaldyr. Det viser en ny opgørelse fra Landbrug & Fødevarer. – Fisk og skaldyr er en rigtig ...

Read More »

EU evner ikke at løse fiskeriets problemer

Den danske journalist, Erik Høgh-Sørensen, lægger ikke fingrene imellem i sin nye bog – “Mod vinden” – hvor han tager EU under kærlig behandling. Han har selv været korrespondent i Bruxelles gennem en længere årrække, og det har givet ham ...

Read More »

Kommissær glæder sig over vedtagelse

Fiskerikommissær ved EU-Kommissionen, Maria Damanaki, glæder sig over, at Europa Parlamentet onsdag vedtog Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF). Det betyder, at EUs fiskere nu kan se frem til bl.a. at kunne få økonomisk støtte for at lette overgangen ...

Read More »

Grønne tiltag bliver prioriteret i ny fiskerifond

Selv om EU-systemet endnu mangler den sidste politiske godkendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF), så har NaturErhvervstyrelsen nu sendt det danske forslag til hav- og fiskerudvikling for årene 2014 til 2020 i høring. Forslaget er den danske ...

Read More »

Pelagiske fiskere frygter ny fordeling af makrel

Samtidig med at ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – har offentliggjort sin rådgivning for makrel i 2014, tager rygterne til om en politisk aftale om fordeling af makrelkvoten mellem EU og Norge på den ene side og Island og Færøerne ...

Read More »