Home / Tag Archives: Eva Kjer Hansen

Tag Archives: Eva Kjer Hansen

Jægere skal kunne nedskyde sæler

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lægger op til, at andre end erhvervsfiskere skal have lov til at nedskyde sæler, der generer erhvervsfiskere. Altså at der bliver tale om en egentlig regulering af bestanden af gråsæler af hensyn til fiskernes muligheder ...

Read More »

Eva Kjer Hansen vil ændre regler for sæljagt

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er formentlig på vej til at ændre på kravet om afstand i forbindelse med nedskydning af sæler. Hun mener således, at kravene forhindrer en regulering af sælerne til gavn for de kystnære garnfiskere. Som reglerne er nu, ...

Read More »

Forvaltningsplan for sæler er klar sidst på året

Der bliver lige nu arbejdet på at få en ny forvaltningsplan for sæler i danske farvande gjort færdig. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen regner med, at den er klar ved udgangen af 2016, og her vil de langsigtede målsætninger ...

Read More »

Fiskeriet er ikke en del af Landbrugspakken

Landbruget er i søgelyset i forbindelse med sagen om Landbrugs- og fødevarepakken. Der har især været fokus på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, men selv om fiskeriet hører til Eva Kjer Hansens ministerområde er fiskeriet på ingen måde involveret i ...

Read More »

Danmark og Sverige drøfter åbning i Kattegat

Mandag mødtes den danske Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen med sin svenske kollega på fiskeriområdet, Svend-Erik Bucht, i Bruxelles i forbindelse med ministerrådsmødet for landbrug- og fiskeri. Udover at mødet var et sædvanligt ministerrådsmøde så benyttede Eva Kjer Hansen ...

Read More »

Eva Kjer Hansen har skrevet til svensk minister om sæler

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har nu sendt et brev til den svenske klima- og miljøminister Åsa Romson for at få svenskerne i tale omkring en regulering af den eksploderende bestand af gråsæler i Østersøen. – Svenskerne har haft ...

Read More »

Minister: Fiskebestandene har det generelt godt

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har på baggrund af den indgåede aftale mellem EU og Norge om næste års kvoter peget på i sin pressemeddelelse, at fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak generelt har det godt. Eksempelvis stiger kvoten ...

Read More »

Slut med at jagte tørfisk

Fødevarekontrollen skal ikke bruge sin tid på at kigge efter tørfisk på en tørresnor i Vestjylland. Det er udmeldingen fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ”Dårlig køkkenhygiejne, listeria i ældremad og sjusk med fødevaresikkerheden er blandt de problemer, Fødevarekontrollen ...

Read More »

Minister undersøger kvotekoncentration

Er der grundlag for at ændre reglerne for kvotekoncentration eller ej? Det var omdrejningspunktet for den diskussion, som Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen var igennem i gårsdagens samråd i Miljø- og Fødevareudvalget. De to politikere, Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, ...

Read More »

Mød Eva Kjer Hansen i Lemvig i dag

Stort og småt kan diskuteres, når Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag byder indenfor hos Kystdirektoratet i Lemvig. Der er tale om såkaldt træffetid for ministeren, og den første seance finder sted i dag, torsdag den 10. September i ...

Read More »