Home / Tag Archives: Limfjorden

Tag Archives: Limfjorden

Misforståelse om muslingefiskeri i ugens Fiskeri Tidende 

I weekendens udgave af Fiskeri Tidende nævnes det, at en række muslingefartøjer er i fare for at miste muligheden for at fiske muslinger i Limfjorden. Ib Poulsen nævnte på Centralforeningen for Limfjordens generalforsamling, at han hellere så en grænse tættere ...

Read More »

Et år med godt fiskeri samt 100 års jubilæum

Fredag i uge 2 blev der afholdt generalforsamling i Sillerslev Fiskeriforening, og formandens beretning stod i det positives tegn efter et år, som både bød på godt muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden samt et 100 års jubilæum til at slutte ...

Read More »

Stillehavsøsters truer andre skaldyr

Stillehavsøster – eller Gigasøsters som den også kaldes – breder sig stadigt mere i de danske farvande, og den truer dermed at fortrænge både den europæiske østers og blåmuslinger fra de danske kyster. I Vadehavet har man allerede oplevet, hvordan den har ...

Read More »

DFPO får MSC på alle Limfjordsmuslinger

Marine Stewardship Council – i daglig tale blot MSC – har formelt certificeret det samlede fiskeri af blåmusling og hjertemusling i Limfjorden for medlemmer af Danmarks Fiskeriforening PO. Dermed er der nu åbent for at alle medlemmer, der fisker og ...

Read More »

Dansk Skaldyrcenter bliver en del af DTU

Nykøbing Mors kan fra tirsdag i næste uge kalde sig Universitetsby, når Dansk Skaldyrcenter efter en lang årrække som selvstændig forskningsinstitution indtræder i paraplyen af institutter under DTU. Tirsdag den 17. juni holder Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors reception. Anledningen ...

Read More »

Linemuslinger kan befri Limfjorden for kvælstof

Fiskerne håber, at flere lineanlæg ikke vil ramme fiskeriet Forskerne er ved at lægge hånd på det sidste arbejde, der dokumenterer, at dyrkning af særlige miljømuslinger på line vil kunne reducere indholdet af kvælstof i Limfjorden. Det er Dansk Skaldyrcenter ...

Read More »

Tynde muslinger fanges i Limfjorden

Selvom muslingefiskeriet har været i gang i lidt mere end en uge, så er der langt mellem de gode meldinger. Henover sommeren har muslingerne været på slankekur, og det har betydet, at kødprocenten er lav. Det fortæller Benny Andersen, formand ...

Read More »

Østersprojekt godt i gang i Limfjorden

De første ganske små østers er blevet synlige på de muslingeskaller, der udgør de små østers hjem den første periode. De små østers er udsat hos Venø Fish Farm A/S., og i løbet af en måneds tid skal de bringes ...

Read More »