Home / Tag Archives: sæler (page 2)

Tag Archives: sæler

Nedskydningskrav er for restriktive

Fiskeriformand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforeninger, Thomas Thomsen, ser fortsat tilladelserne til nedskydning af sæler som en lille håndsrækning til fiskerierhvervet, men han understreger, at han finder det nuværende initiativ ”meget restriktivt”. – Det er besværligt for fiskerne, og det ...

Read More »

De første sæler kan nedskydes i maj

Naturstyrelsen er nu klar med det tillæg til forvaltningsplanen for sæler, der skal gøre det muligt for bl.a. fiskere at nedskyde gråsæler i danske farvande. Tillægget beskriver de rammer og vilkår, der kommer til at gælde for nedskydningen af gråsæler. ...

Read More »

Sæler æder laks for 50.000 kroner

Fiskeskipper Jens Thorbek, der har været på laksefiskeri i Østersøen, må kæmpe med sælerne om fangsten. Laksen fanges på kroge, og på de første tre ture, der er foretaget med L 342, er laks til en værdi på op til ...

Read More »

Facebookstøtte til Bornholmere mod sælerne

Der er grund til bekymring for de bornholmske fiskere. Antallet af sæler er voksende, og truer på det kraftigste fiskerne på deres levebrød. Derfor er der nu oprettet en facebook-gruppe med navnet: Red de bornholmske fiskere – fra sældøden. I ...

Read More »

Sæler ødelægger fremgang for torsk

Det går ganske godt for torskebestanden i Nordsøen. Det er i hvert fald det billede som faldet i dødeligheden viser. Fiskeritrykket på bestanden er faldet voldsomt i Nordsøen i det seneste syv år, og det har givet grobund til optimisme ...

Read More »