Home / Økonomi / Torsk taber pusten

Torsk taber pusten

Torsk Hanstholm Fiskeauktion (3)

Torsk er en økonomisk vigtig art i dansk fiskeri

Torsk fylder traditionelt meget i fiskeriets bruttoomsætning, men nærlæser man NaturErhvervstyrelsens opgørelse over fiskeriets bruttoomsætning for første kvartal i år, ser det lidt anderledes ud end tidligere, hvor torsken taber lidt af pusten i forhold til den samlede omsætning. Der er nemlig bragt langt færre torsk i land i første kvartal i år, end det var tilfældet i samme periode sidste år.  Den samlede nedgang i torsk bragt i land lyder på 36 procent fra 10.583 tons i første kvartal sidste år til 6.759 tons i år.

Nedgangen afspejler sig også tydeligt i bruttoomsætningen som er 34 procent mindre end i fjor, hvor bruttoomsætningen lød på 133,5 millioner kroner. I de første tre måneder af i år nåede bruttoomsætningen for torsk kun op på 88,2 millioner kroner. Sidste år udgjorde torsk i første kvartal 22 procent af den samlede omsætning. I år udgør torsk kun 15 procent af den samlede omsætning. Fiskerne kunne dog generelt glæde sig over at gennemsnitsprisen pr. kilo steg med tre procent i forhold til sidste år. Det tal dækker dog over forskelle fra farvand til farvand.


About Lars Gammelgaard

Journalist/kommunikationsmedarbejder | Tlf. 76 10 96 66 | Mobil 30 58 33 55