Home / Indland / Torskekvoten skal øges i 2014

Torskekvoten skal øges i 2014

RÅDGIVNING Det er ikke acceptabelt med en uændret eller ligefrem faldende torskekvote for Nordsøen og Skagerrak i 2014, slår formanden for Danmarks Fiskeriforening fast

*****

Torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak er i så god og så kontinuerlig en udvikling, at torskekvoten skal stige i 2014 i forhold til den nuværende kvote for 2013. Det vil sige, at den samlede kvote skal betydeligt over 31.801 tons.

Det er væsentligt over den rådgivning, som ICES kom med for lidt over en uge siden. Her anbefalede Det Internationale Havundersøgelsesråd en kvote for Nordsøen og Skagerrak på op til 28.809 tons.

– De 28.809 tons er en stigning i forhold til rådgivningen ét år tidligere, og selv om det selvfølgelig er positivt, så er det fortsat under den kvote på 31.801 tons, der blev besluttet for i år af et enigt Ministerråd. Så derfor skal vi naturligvis have en kvotestigning, der løfter kvoten i 2014 betydeligt over kvoten for i år, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Intet skræk-scenarie

Han beklager, at udmeldingen fra Danmarks Fiskeriforening i forbindelse med offentliggørelsen af ICES rådgivning for 2014 var upræcis. Han pointerer derfor, at Danmarks Fiskeriforening har en klar forventning om en kvotestigning i forhold til den nuværende kvote.

Det begrunder han med, at torskebestanden nu for syvende år i træk er i stigning; at fiskeridødeligheden fortsat er faldende; og at ICES selv indikerer, at trusselsniveauet skal skifte fra rødt til gult.

– Der er ikke længere tale om, at vi er i et skræk-scenarie, som vi er blevet reguleret under de seneste mange år. Nu taler såvel biologien som logikken for, at kvoten skal øges, og at den kan øges væsentligt i forhold til i år, slår Svend-Erik Andersen fast.

Fiskeriindsats skal ikke sænkes

Samtidig konstaterer han, at fiskeriindsatsen i Nordsøen og Skagerrak ikke reduceres yderligere. Fiskeriindsatsen – eller de antal dage som man må fiske – blev fastfrosset for i år af Ministerrådet, og ICES vurderer i deres rådgivning, at torskebestanden nu ikke længere skal forvaltes efter forvaltningsplanens retningslinjer for genopbygning.

– Så når ICES siger, at den automatiske reduktion i fiskeriindsatsen udelukkende træder i kraft under forvaltningsplanens genopbygningsfase, så betyder det, at rådgivningen ikke anbefaler en fortsat reduktion af fiskeriindsatsen i Nordsøen og Skagerrak, forklarer Svend-Erik Andersen.

Læs om rådgivningen for 2014 fra ICES.

About Kim Vejrup

Kommunikationschef i Danmarks Fiskeriforening kv@dkfisk / (0045) 2019 4678