Home / Jeg mener / Vi er langt men vi skal helt i mål

Vi er langt men vi skal helt i mål

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, skriver:

Svend-Erik_Andersen_maj_2009Den 18. december var en bemærkelsesværdig dag for fiskeriet i EU. Ministerrådets medlemmer valgte enstemmigt at sige nej til Kommissionens automat-krav om yderligere reduktion på kW-dagene i Nordsøen og Skagerrak, og dermed blev kW-dagene fastfrosset på niveauet for 2012.

Det er der al mulig grund til at glæde sig over. Først og fremmest fordi det giver et håb om, at fiskeriet kan trænge igennem til politikerne og få fornuften til at regere. Men også fordi det viser, at medlemslandene kan stå sammen, når bureaukraterne i Bruxelles taber erhvervets ve og vel af syne til fordel for tåbelige principper og jura.

Det sidstnævnte kan vise sig at være vigtigt på den længere bane, når arbejdet med den ny fælles fiskeripolitik bliver mere konkret. Her er det vigtigt, at fiskeriet ikke bliver kvalt i virkelighedsfjerne målsætninger, der er uforenelige med praktikken og realiteterne i et erhverv, hvis det skal kunne overleve. Nu ved vi, at Ministerrådet kan påvirkes til at tænke i realiteter frem for fantasier.

Men lad mig vende tilbage til det håb, vi kan tage med fra forhandlingerne i december i år. For det er virkelig vigtigt for fiskeriet fremadrettet, når vi kan se, at vi som erhverv kan gøre en forskel.

For det gjorde vi i forbindelse med fastsættelsen af rammerne for fiskeriet i 2013.

Topprioritet

Vi har i Danmarks Fiskeriforening de foregående to år – i 2010 og 2011 – haft det øverst på vores prioriteringsliste at få stoppet galskaben med den automatiske reduktion af kW-dagene. Vi har arbejdet hårdt for det, men har forgæves søgt at få embedsfolkene i Kommissionen til at forstå det.

I 2012 arbejdede vi igen fokuseret på sagen. Vi gik målrettet efter at få Fødevareministeriet til arbejde for et stop for reduktionen, og samtidig lagde vi mange kræfter i at få påvirket nogle af de øvrige medlemslande via Nordsø RAC’en.

Det danske ministerium skal i den forbindelse have ros for, at de aktivt bidrog til at få sagen op på det politiske niveau. Det bar frugt, da Ministerrådet allerede på førstedagen af deres møde stod sammen og sendte Kommissionens krav i skammekrogen.

Kvoten mangler

Det skal vi glæde os over. Men vi må også konstatere, at vi endnu ikke er helt i mål. Vi mangler nemlig kvoten for torsk, der endnu er uafklaret, fordi forhandlingerne mellem EU og Norge blev udskudt og først bliver genoptaget i den kommende uge.

Kommissionen stillede oprindeligt forslag om en reduktion på 20 procent af torskekvoten, men Ministerrådet sender Kommissionen til forhandlingerne med et mandat, så de kan fastsætte kvoten på det samme som i 2012 – eller tæt på.

Danmarks Fiskeriforening har – sammen med blandt andre de britiske fiskeriorganisationer – stillet krav om en uændret kvote. Og med beslutningen fra Ministerrådets møde i ryggen, så bør Kommissionen også formå at få forhandlet en kvote hjem, der er uændret. Alt andet vil være en skuffelse – både fiskeri- og bestandsmæssigt.

Vi er kommet langt med beslutningen om at fastfryse kW-dagene på niveauet for 2012 – men vi skal have taget det sidste og meget vigtige skridt og sikret en torskekvote for 2013, der giver en fornuftig økonomi for fiskerne og sikrer bestandens sunde udvikling.

Svaret på det er en uændret kvote.