Home / Udland / Vi har brug for en aftale for 2014

Vi har brug for en aftale for 2014

Over tyve møder om en aftale om fordelingen af makrel over de sidste fire år har ikke ført til noget resultat. Og Esben Sverdrup-Jensen, DanmarkS Pelagiske Producent Organisation, tror ikke på, at næste uges forhandling i Bergen fører til et resultat.

Men der er brug for et resultat. For fiskerne og industrien i EU og Norge har brug for en afklaring for kvoteåret 2014. Og det gælder ikke kun for makrel, men også for atlantoskandiske sild. Samtidig er den manglende adgang til norsk zone vigtig for de pelagiske fiskere.

Den manglende adgang til atlantosild i norsk zone koster den danske pelagiske flåde mere end 50 mio.kr i omsætning her i januar alene, siger Esben Sverdrup-Jensen.

EU og Norge har sat al politisk prestige ind på at genetablere en bæredygtig og langsigtet makrelaftale, der omfatter alle Kyststater.

– Nu må EU-Kommissionen og den norsk regering komme til  samme erkendelse, som vi i erhvervet for længst er kommet til; at hverken Færøerne eller Island evner eller ønsker en ansvarlig udnyttelse af makrelbestanden. I stedet for at holde fiskerierne som gidsler, bør man nu samle sig om en EU/Norge-aftale, der sikrer grundlaget for fiskeri på alle fælles bestande, siger direktør Esben Sverdrup-Jensen fra Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

Han mener, at et udgangspunkt kunne være aftalen fra 2008 for en aftale mellem EU og Norge for 2014.

De danske pelagiske fiskere håber, at man for 2015 kan finde en løsning for alle parter i forhandlingerne mellem kyststaterne om makrelfiskeriet. De opfordrer til, at man vender fokus mod 2015.

– Løbet er kørt for 2014. Med ny og mere troværdig  ICESrådgivning er der grundlag for at genoptage kyststatsforhandlingerne i et nyt lys. En aftale for 2015 og årene frem er ikke en umulighed, slet ikke hvis vi begynder i dette forår. Under alle omstændigheder skal vi undgå, at vi står i en tilsvarende situation til næste år. Det er urimeligt og meget meget dyrt for hele sektoren, fastslår Esben Sverdrup-Jensen.

About Rene Dandanell

Redaktør Fiskeritidende | Tlf. 76 10 96 60 | Mobil 24 41 69 30

One comment

  1. Vi tager bare det som vi har ret til at tage, EU og “den slags folk” har ikke ret meget forstand på fisk, de ved nok ikke hvordan en fisk ser ud “EU” har brug for at være sat på plads…