Åbent brev til fiskeriministeren

Du har i forvejen alle oplysninger, om hvad der bliver fanget - bliver der flere fisk af, at du sætter kamera op, spørger fisker Tage Sørensen
20 dec 2019

af Tage Sørensen, Nørrevej 16, 9970 Strandby

Hej Mogens Jensen,

Jeg forstår ikke din politik - dansk fiskeri er det mest gennemregulerede erhverv i verden. Nu vil du så have, at alle danske fiskeskibe skal have kameraer ombord. (Er det i grunden lovligt ifølge den danske grundlov?)

Det er en dansk ide, som det danske Folketing har arbejdet på at få gennemført igennem flere år. Du har i forvejen alle oplysninger, om hvad der bliver fanget. Der bliver hver dag meldt via e-log, hvor meget vi fanger, vi bliver overvåget via AIS og satellitter, vi skal melde ind, når vi skifter farvand. Vi skal lave landingserklæringer hver gang, vi kommer til land. Der skal laves transporterklæring, hvis fisken skal transporteres til andre havne. Vores selektive redskaber bliver kontrolleret, når fiskekontrollerne besøger os. Vi har fiskerikontrollen ombord herude på søen. Bliver der flere torsk, fordi du sætter kameraer op på vores skibe?

Nej, det gør der ikke. Vi er ca. 2000 fartøjer tilbage i dansk fiskeri og ca. 5000 fiskere, hvis I mener, at vi tømmer Østersøen, Kattegat, Skagerrak samt Nordsøen, så er der et eller andet galt med jeres viden om havets økosystem. Det er nemlig her, den er fuldstændig gal. I halvfemserne forbød de industrifiskeri efter sild. Det betød, at man lavede en ophugningsordning, hvor man halverede den danske fiskeflåde. De fiskefartøjer, der var tilbage, blev presset over i konsumfiskeriet. Det er så det, vi ser virkningen af nu, der er blevet flere sild og flere brislinger samt flere makreller, de æder løs af torskenes æg og larver samt alle andre konsumfiskearters larver. Det er jo sådan at fiskelarver, de lever pelagisk (i de øvre vandmasser) de første 10 måneder af deres levetid. De skal op får at spise plankton, det vil sige, at de skal op igennem en bræmme af sild og makrel, inden de igen søger til bunden. Her bliver hovedparten af fiskelarverne spist. Nu er det her ikke bare noget, der er grebet ud af den blå luft. Der er flere forsker, der er af samme mening, og hvis du læser bogen ”Alt om havets økosystem!” og flere andre bøger om dette emne, så vil du se, der er en sammenhæng i hele det, jeg har skrevet.

Selvom jeg kun er en menig fisker med 9 års skolegang, så er det så indlysende, at den er helt galt med havets økosystem. Hvorfor er sælbestanden eksploderet? Hvorfor er der blevet flere skarver? Hvorfor er tunfisken kommet tilbage? Og endelig hvorfor ser vi spækhugger i de danske farvande? Det er fordi, at fødegrundlaget for disse arter er til stede.

Hvad kan du så gøre for at rette op på havets økosystem hr. minister. Jo, du kan rulle filmen tilbage, fordoble kvoten på brislingefiskeri til industri og gøre det lovligt at fange små sild til industri, så vil du få den spredning i dansk fiskeri som er så nødvendig. Der vil så bare gå en 10/15 år, inden konsumarterne bliver som før halvfemserne.

Du vil have kameraer på alle danske fartøjer, for det er jo det, det ender med. Vi er ca. 2000 skibe tilbage, det vil sige, at du skal have ansat 6000 medarbejder i tre holdskift til at holde øje med de danske fisker 24 timer i døgnet. Vil du love mig, at du ansætter nogle af de fiskere, der stopper pga. indtrængen i privatlivets fred.

Flere Nyheder