Bad standing

Kystfisker Erik Pedersen mener, at politikerne svigter kystfiskeret. Den åbne ordning er nu stærkt amputeret
04 dec 2019

af Erik Pedersen, HG 74 Britta

Med den nye aftale om kystfiskeri, endte den åbne ordning stærkt amputeret. Det kan kun betegnes som en begyndende nedslagtning. Boltpistol og knive er fundet frem.

Københavns Universitet konkludere ellers, at den største del af landingerne kommer herfra og at det er med til, at holde gang i havnene. Hvorfor skal den åbne ordning så køres i grøften?

Fordelingsnøglen lyder 1 andel til åben ordning, ikke skånsom, 2 andele til åben ordning, skånsom, 5 andele til lukket ordning, ikke-skånsom og 15 andele til lukket ordning, skånsom.

Sammenligner man åben og lukket ordning skånsom, så får lukket ordning 7,5 gange så stort tillæg. Fiskeren i åben binder sin fisk i 3 år. Fiskeren i lukket i 13 år. Hvis man tager lidt logik med ind, burde forholdet være 1 til 4. Politikernes salgsargument er at fremme skånsomt fiskeri. Bare ikke i den åbne ordning fristes man til at sige. Er det rimeligt?

Fordelingen indikerer, at det primære formål med aftalen er at udpine den åbne ordning maksimalt, så den lukker af sig selv.

 

Ender fisken i MAF?

I 2019 er der stadig ret store mængder fisk i den lukkede ordning, som ikke er fisket. Med den ekstrem kraftige ekspansion af kvotetillæg i 2020 kan det frygtes, at store mængder fisk ligger uopfisket hen eller ender som udlejet fisk til MAF-segment.

MAF er ikke selekteret efter skånsomme eller ikke skånsomme redskaber. Alle kan leje. Fisk, som tidligere blev tildelt skånsomme redskaber i åben ordning, vil så frit kunne fiskes af ikke skånsomme redskaber i MAF-segment. Er det skånsomt?

MAF har i 2017 fået tilført ekstra fisk. Overordnet mangler der også bevis for, at der mangler fisk i lukket ordning. De har jo fra starten haft ekstra store tillæg. Ellers havde de vel ikke bundet sig i 16 år.

Bindingsperioden på nu 13 år i lukket ordning har været den store game changer. Der har ikke været politisk forståelse for det faktum, at den gennemsnitlige fartøjsejer i 2018 var 58,23 år og ved aftalens udløb vil være 71,23 år. Dette kombineret med en tilsanding af kvotehandlen i segmentet gør, at man tænker sig om en ekstra gang. Politikerne kan jo spørge sig selv om en 13-årig stavnsbinding til et erhverv lyder som en ”win-win”.

 

Ensidigt

Thorupstrand Kystfiskerlaug Aps, som er en af Danmarks største kvotebesidder på torsk, rødspætte og tunge samt mastodont i den lukkede ordning, blev den helt store vinder. Det vil sandsynligvis betyde millioner på bundlinjen.

Formand Thomas Højrup udtaler til TV2 Nord 12/11, at han er uhørt positiv over for aftalen. Lauget vil få 10 gange så stort kvotetillæg fra 2020 og 3 år frem ift. i dag. Flere knaster er ryddet af vejen. I dag skal man fange 70% af en art for at få kystfiskerfisk året efter. Denne regel bortfalder. Fanger man ingenting, får man stadig fuld tillæg året efter. Mange har ikke fået kystfiskerfisk og flidspræmie i 2019, da man ikke kunne opfylde 70% kravet.

Thomas Højrup står i spidsen for Center for Bæredygtige Livsformer (CBL). CBL er med i Arbejdsgruppen for Fremtidens Kystfiskeri og har lavet en stor rapport, som indgår i evalueringen af kystfiskerordning. Rapporten kommer ikke overraskende frem til, at den lukkede ordning er den eneste vej frem, og den åbne ordning skal skrottes.

Man mener, at det skånsomme fiskeri er bedst sikret i lukket ordning. Men den lukkede ordning forhindrer jo ikke redskabsskifte til evt. trawl. Sælen presser de skånsomme redskab i Østersøen. Skal vi så stigmatisere de fiskere, som af nød bruger trawl? I 2017 var der 37 skånsomme fartøjer i lukket ordning, som var nået op på en forrentningsprocent på 8%, hvilket fiskeriøkonomer anser for økonomisk bæredygtigt. Netop pga. de gode forhold der er i ordningen. Med det som løftestang beder CBL så om endnu flere tilførte fisk. Man substituere ikke noget, der er økonomisk bæredygtigt i forvejen. Grådighed gør, at mere vil have mere. Jeg kan forstå det, hvis folk var i økonomiske vanskeligheder.

Så agiteres der for, at bådene bliver større i åben ordning. Målbedrøvere, der af byggeteknisk vej bliver større pga. bredden. Det samme kan også gøre sig gældende i lukket ordning. Her kan 3 fartøjer på 10 ton konverteres til en kystbåd på 14,99m og 30 ton.

Så refereres der til, at der ikke er nogle sammenhænge mellem alder i lukket og åben. Det er klart nok, når det er lovligt, at komme i lukket ordning med 0,01 promille i kvote. Ingen risiko. Politikerne følger langt hen af vejen rapporten og FSK`s anbefalinger, hvilket også gør aftalen meget ensidig.

 

De nye kvotekonger

Som man måske har gættet, er jeg en skånsom fisker i den åbne ordning med det forkerte rygmærke. Den nuværende ordning har kørt i 3 år og har økonomisk udviklet den lukkede ordning. Mit håb har været, at så mange som muligt havde gavn af ordningen. Vi skal ikke lege ”Palle Alene i Verden”. Beklageligvis har man politisk et ønske om, at fragmentere dansk kystfiskeri. Oven i dette skal lægges reformen for 3 år siden med eksproprierende virkning. Hovedargumentet var bekæmpelse af kvotekonger. Nu skaber man så med politisk magt en ny. Uden at få en krone op af lommen. I det spil er der så et flertal af kystfiskere, som er afhængig af, hvem politikerne kan lide og ikke kan lide.

Jeg opdrager min søn på 13 år, til at være kritisk over for information og ikke sluge alt råt. Hvis man er i tvivl, må man spørge. Fordrejninger og manipulation kombineret med naivitet kan betyde en verden til forskel.

Læs mere om:

Flere Nyheder