Bevar fiskeri og arbejdspladser - lad os sikre beskæftigelsen og fødevareforsyningen

Brændstofprisernes himmelfart betyder, at de danske fiskere er nødt til at indstille arbejdet og blive i havn
17 jun 2022

Af Karsten Kristensen, gruppenæstformand i transportgruppen i 3F, og Kenn Skau Fischer, adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening

Indlægget har også været bragt i Avisen Danmark

Der er ingen tvivl om, at fiskeriet er historisk udfordret. Brændstofprisernes himmelfart betyder, at de danske fiskere er nødt til at indstille arbejdet og blive i havn. For det kan simpelthen ikke lades sig gøre at tjene penge på at fiske

Det kan få store konsekvenser. Ansatte på fiskefartøjerne risikerer at miste deres job. Det samme gælder de mennesker, der er ansat i følgeerhvervene. Samtidig sættes fødevareforsyningen under pres. For når fartøjerne ligger i land, forbliver fiskekasserne på auktionerne tomme. Situationen er alvorlig. Derfor skal de danske politikere passe på fiskeriet.

Set med vores øjne skal der ske en omprioritering af de midler, der er til rådighed på det europæiske program for hav, fiskeri og akvakultur, for at hjælpe fiskeriet gennem brændstofkrisen.

EU har allerede åbnet for sådan en manøvre, og flere lande som Tyskland, Sverige og Frankrig har allerede søsat ordninger, der skal hjælpe fiskeriet. Politikerne herhjemme skal gøre det samme. Det vil stille danske fiskere bedre i den internationale konkurrence, og det vil sikre, at fiskeriet kan fortsætte til gavn for beskæftigelsen og fødevareforsyningen. Det er helt nødvendigt for at få fiskeriet gennem brændstofkrisen på kort sigt.

På længere sigt er det vigtigt, at der sker en grøn omstilling af fiskeriet sådan, at brugen af konventionelt brændstof begrænses. Fiskeriet er allerede godt på vej. CO2-udledningen er reduceret med 62 procent siden 1990. Og erhvervet vil være klimaneutralt i 2050 og dermed levere klimaneutrale fødevarer.

Derudover er erhvervet klar til at forpligte sig på 70 procent CO2-reduktion i 2030. Det er der ikke mange brancher, der er klar til.

For at fiskeriet kan komme i mål med en ambitiøs grøn omstilling, er det vigtigt, at erhvervet ikke afvikles, inden erhvervet får mulighed for at omstille sig. Derfor skal brændstofkrisen ikke ødelægge fiskeriet. Og det samme gælder CO2-afgiften, som der lige nu forhandles om på Christiansborg.

Det er vigtigt, at CO2-afgiften indfases på en sådan måde, at fiskeriet kan håndtere afgiften. Det er afgørende, at afgiften udvikler fiskerierhvervet og ikke bare afvikler fiskeriet eller tvinger fiskefartøjer til at tanke brændstof i andre lande. Det vinder klimaet ikke på. Slet ikke når man også tænker på, at DTU Aqua ganske klart siger, at klimaet ender som taber, hvis fiskeriet neddrosles, og fødevarerne i stedet skal produceres på anden vis.

På den baggrund er det vores opfordring, at politikerne passer på fiskerierhvervet. Derved kan politikerne bidrage til at sikre forsyningen af klimavenlige fødevarer og samtidig holde hånden under de mange mennesker, der er beskæftiget i og omkring fiskerierhvervet.

Flere Nyheder