Borgmestre: Nu er det alvor

Fem fiskeriafhængige kommune står skulder ved skulder med fiskerierhvervet - dybt bekymret for konsekvenserne ved Brexit
04 jan 2021

Af fem fiskeriafhængige kommuner

Brexit har spøgt længe. En aftale er nu indgået med briterne, og det var vel det bedst opnåelige, men fiskeriet betaler prisen.

Det er ikke kun fiskerne, og de afledte jobs af fiskeriet, der betaler prisen. De store fiskeriafhængige kommuner, og vores havne, betaler også en pris.

Vi er i produktions-Danmark meget følsomme over for konjunkturudsving – finanskrisen, Corona krisen og nu rammer Brexit hårdt. Vi har ikke mange statslige og regionale jobs eller store uddannelsesinstitutioner. Vores arbejdsmarked er mere følsomt, og hvert job betyder noget.

I vores kommuner produceres der til glæde for hele Danmark. Både i kraft af frisk-fangede fisk på middagsbordet men også som en del af vores lands eksport. Det er godt for vores fælles betalingsbalance.

Det betyder arbejdspladser, investeringer og skatteindtægter i vores kommuner. Derfor står vi skulder ved skulder med fiskerierhvervet, når de påpeger problemerne og udfordringerne i halen på Brexitaftalen.

På flere møder med fiskeriminister Rasmus Prehn har vi påpeget vores bekymringer for fiskeriets overlevelsesmuligheder, for de afledte jobs af fiskeriet, vores havne og deres muligheder for indtægter, når der må fanges 25 procent færre fisk i britisk farvand. Aftalen skal genforhandles om fem år, men det er ikke gode vilkår, hvis der skal investeres. Det kan også betyde, at rekrutteringen til jobs i fiskeriet og til industrien bliver sværere fordi, fremtiden for fiskeriet er usikker.

Ministeren lytter på møder til fiskeriforeningerne, industrien og de fiskeriafhængige kommuner. Budskabet er:
-at Regering og Folketing som lovet holder hånden under fiskeriet
– at der kommer en kompensation til de fiskere, som skal afgive fisk for at få Brexitaftalen på plads til glæde for de mange uden for fiskeribranchen.
-at få andel i EU-Brexit-reserven til afbødning af konsekvenser for fiskeriet efter Brexitaftalen.
-at arbejde for nuværende rettigheder på kvoter og rettigheder i Norsk farvand.
-at bede banker og kreditorer om samfundssind i en omstillingstid.

-at være opmærksom på muligheder og rammer for havnene og for fremtidens fiskeri.

Alt dette er til glæde for os alle.

Vi er nemlig afhængige af et stærkt fiskeri – også efter Brexit.

Fra fem fiskeriafhængige kommuner
Erik Flyvholm, V, Lemvig Kommune
Arne Boelt, A Hjørring Kommune
Ulla Vestergaard, A, Thisted Kommune
Hans Østergaard, V, Ringkøbing-Skjern Kommune
Birgit S Hansen, A, Frederikshavn Kommune

Flere Nyheder