Debat: Beskyttelse og benyttelse af havet

Livet i havet er på dagsordenen når politikere mødes til debat på Kattegatcentret den 22. maj.
af Claus Kirkegaard
10 maj 2019

Folketingspolitikere, EU-parlamentarikere, kommunalpolitikere og repræsentanter fra erhverv, forskning og naturorganisationer mødes i Kattegatcentret på FN’s biodiversitetsdag onsdag den 22. maj, for at diskutere beskyttelse og benyttelse af havet.

Emnet for debatten er prioritering mellem mere natur og større biodiversitet i Kattegat samt udnyttelse af havet til fiskeri, fødevareproduktion, rekreative formål og turisme.

Debatten tager blandt andet udgangspunkt i den havplan, som er under udarbejdelse i Søfartsstyrelsen. Havplanen skal udgøre grundlaget for anvendelse af Danmarks havområde på en måde, der kan understøtte betingelserne for bæredygtig vækst i ”Det Blå Danmark”. Havplanen skal for eksempel fastsætte, hvilke havområder, der kan anvendes til fiskeri, akvakultur, offshore-energiudvinding, skibsfart, havminedrift og miljøbeskyttelse.

Det er journalisten Mette Walsted Vestergaard, der er ordstyrer, og fra Folketinget deltager Britt Bager, Leif Lahn, Torsten Gejl, Søren Egge Rasmussen og Kim Kristiansen samt folketingskandidat Jens Meilvang.

Margrete Auken repræsenterer EU Parlamentet sammen med kandidat til EU Parlamentet Kirstine Bille.

Der vil være særligt fokus på det vestlige Kattegat, og derfor er kommunalpolitikere fra de østjyske kommuner fra Mariager Fjord i nord, Hedensted i syd og Samsø i øst repræsenteret. Fra Norddjurs og Syddjurs kommuner deltager borgmestrene Jan Petersen og Ole Bollesen.

Debatten foregår i Kattegatcentret i Grenaa onsdag den 22. maj klokken 17.00. Det er gratis at overvære debatten.

Kattegatcentret er sammen med Komitéen Bæredygtig Kystkultur, Nationalpark Mols Bjerge, Ree Park, og Danmarks Naturfredningsforening vært for arrangementet, som støttes af IDA Miljø, Syddjurs Kommune, Naturhistorisk Museum, Beredskab Rent Kattegat med Miljøforeningen BLAK, Visit Djursland, Business Djursland, Levende Hav, Havbrugsgruppen Ebeltoft, Anholt Grundejerforening m.fl.

PROGRAM:
16.45: Dørene åbnes
17.10: Velkomst v. Helle Hegelund, Kattegatcentret
17.20: Livet i havene og FN’s Verdensmål v. Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, Aarhus
17.30: Hvordan har Kattegat det? Bæredygtig benyttelse og beskyttelse af havet v. Bo Riemann, Aarhus
Universitet
17.55: PAUSE
18.15: Journalist Mette Walsted Vestergaard styrer debatten mellem deltagere mærket*, som indgår
direkte i debatpanelet, der sekunderes af de øvrige deltagere
Kommunerne
• Leif Skaarup, viceborgmester Mariagerfjord
• Henrik Leth, byrådsmedlem Randers
• Jan Petersen, borgmester Norddjurs*
• Ole Bollesen, borgmester Syddjurs
• Helle Hansen, viceborgmester Samsø
• Mette Skautrup, magistrats- og byrådsmedlem Aarhus
• Ole Lyngby Pedersen, formand miljø- og teknikudvalget, Odder
• Per Nørmark, konsulent, Hedensted Kommune
Folketinget
• Britt Bager, politisk ordfører (V)*
• Leif Lahn, erhvervspolitisk ordfører (S)
• Søren Egge Rasmussen, medlem af Miljø – og fødevareudvalget (EL)*
• Kim Kristiansen, næstformand Transport- Bygnings- og Boligudvalget (DF)
• Torsten Gejl, flere ordførerskaber (ALT)
• Jens Meilvang, folketingskandidat (LA)
EU - Parlamentet
• Margrete Auken, (SF) medlem af udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
• (ENVI) og udvalget for Andragender (PETI)
• Kirstine Bille, 2. viceborgmester Syddjurs Kommune, kandidat, EU-Parlamentsvalget (SF)*
Naturens stemmer
• Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund*
• Bo Skaarup, adm. direktør Naturhistorisk Museum, Aarhus
Forskningens stemmer
• Bo Riemann, Dr. Scient., professor i marin økologi og forvaltning ved Aarhus Universitet*
• Lone Mouritsen, Forskningsleder Kattegatcentret
Erhvervslivets stemmer
• Jens Hausted, direktør Dansk Kyst- og Naturturisme*
• Brian Thomsen, adm. direktør Dansk Akvakultur*
• Hans Gæmelke, formand for Djurslands Landboforening

Flere Nyheder