Demokrati og inddragelse naturligvis!

Jeg er rystet og ked af at blive beskyldt for at snyde demokratiet, skriver fiskeriminister Rasmus Prehn.
10 dec 2021

Af Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. 

Som minister og medlem af Folketinget er jeg meget stor tilhænger af demokrati, inddragelse og dialog. Ved at høre de borgere, der skal leve under reglerne, får vi selvsagt langt bedre regler. Denne demokratiske og dialogorienterede tilgang til arbejdet knokler jeg for hver eneste dag. 

Derfor er jeg også rystet og ked af at blive beskyldt for at snyde demokratiet af konsulent hos Aquamind Mogens Schou. Han skriver i et indlæg i Fiskeritidende, "Da demokratiet blev snydt" om den delaftale under finanslovsaftalen, der handler om, at der skal indføres et forbud mod trawlfiskeri i Bælthavet.

Mogens Schou, der må formodes at have læst finanslovsaftalen, inden han sætter sig til at angribe den på skrift, forbigår på manipulerede vis at nævne det faktum, at der i aftalen lægges op til, at Folketingets partier skal udmønte den endelige aftale om trawlforbud i løbet af 2022. Det der er aftalt i Finansloven er altså et arbejde, der skal igangsættes med henblik på netop dialog og inddragelse, ikke et fait accompli, hvor alt er mejslet i granit på forhånd.

Alle relevante organisationer og interessenter vil naturligvis blive involveret - helt på samme måde, som vi plejer at gøre i Danmark. Endvidere er det jo heller ikke rimeligt at antyde, som Mogens Schou gør, at der slet ikke har været nogen forudgående drøftelse af forslaget om trawlforbud. 

Siden 1932 har vi haft et sådan trawlforbud i Øresund. Det har medvirket til bedre havmiljø, større biodiversitet og flere fisk. Det er vel at mærke hele 89 år, hvor Danmarks Fiskeriforening, de øvrige organisationer og Mogens Schou har haft mulighed for at deltage i debatten, lægge argumenter frem mm., hvis de ville advare mod et lignende forbud andre steder. 89 år er trods alt ikke nogen helt kort frist.

Derudover er det en meget kendt sag, at især SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har talt varmt for trawlforbud i flere år. Altså regeringens støttepartier, og de partier der må formodes at være med i de fleste forlig med regeringen - også om finansloven. Danmarks Fiskeriforening, Morgens Schou mfl. har altså haft gode forudsætninger for at være forberedt på dette arbejde. Og det har stået dem frit for i flere år at indsende argumenter, holde møder og gøre anskrig. 

Danmarks Fiskeriforening har således også ved flere gange blandet sig i netop denne debat. De er faktisk blevet hørt allerede. Bl.a. da Danmarks Fiskeriforening sammen med Danmarks Naturfredningsforening selv foreslog fredning og trawlforbud i udvalgte områder i danske farvande. 

At skrive at "Demokratiet blev snydt" er altså ikke bare en overdrivelse. Det er en direkte usandhed.

Regeringen og jeg har kun det ønske at sikre så meget inddragelse, høring og demokrati som muligt. Vi kunne ikke drømme om andet. Derfor bliver jeg både oprørt, vred og rystet over at skulle udsættes for en så grov beskyldning, som den Mogens Schou gør sig skyldig i.

Flere Nyheder