Der er noget galt i Danmark…..

Er det bæredygtig forvaltning at norsk foruret spildevand importeres til udledning i de danske farvande?
07 sep 2020

Af Palle Iversen - KR105 Camille II 

Kære politikere og medborgere i Danmark. Det er på tide vi tager vores natur alvorligt. Når vi gang på gang lukker øjnene, for den usynlige forurening der konstant udledes til de danske farvande, så er det dømt til at gå galt. At vi vender det blinde øje til, får ikke forureningen til at forsvinde. I fiskeriet har vi længe forsøgt at gøre opmærksom på at der er et problem. Vi har italesat problemerne med spildevandsudledning længe før medierne fattede interesse for sagen, for vi har via vores arbejde med egne øjne set, hvilke påvirkninger forureningen har på livet i havet. 


Som kystnær fisker i Storebælt har jeg gennem de sidste 5 år oplevet at stort set alle arter af fisk flygter væk fra Storebælt - Det er sket ganske gradvist men konstant. Det eneste der stort set er tilbage af liv er ulken og krabben. Havets rotter. Det er de eneste arter, der kan overleve i sådan et miljø. Og jeg er ikke i tvivl om, hvad der bærer skylden for dette. 

Der uddeles den ene klaptilladelse efter den anden, og vi læser gang på gang om at kommunerne helt lovligt udleder deres overløb af spildevand i de danske farvande. Og som om det ikke var nok, så tillader vi oven i købet også, at en virksomhed som RGS Nordic, kan tjene penge på at importere forurenet vand fra Norge, blot for at udlede det forurenede vand i vores farvande. Gennem de seneste år har jeg set hvordan det forurenede vand der udledes i Agersø sund og Smålandsfarvandet breder sig og forurener større og større dele af Storebælt. 

Direktøren for RGS har til Sjællandske medier argumenteret, at det vand, som RGSNordic udleder, er renset, men det er vel groft sagt en sandhed med modifikationer. For at nedbringe mængden af PFOS-forurening er vel ikke det samme som at rense?! Ved at nedbringe mængden af PFOS-forurening fra 10 nanogram til 0,06 nanogram er vandet ikke renset – Det er i bedste fald fortyndet.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan tilllade denne form for forurening i et land som Danmark. Hvordan kan man tale om grøn omstilling, bæredygtighed og vigtigheden i at gå forrest, når man samtidig tillader sådan noget svineri? Det er absurd! 

Nu tænker jeg bare lige højt: Men frem for altid at skyde med skarpt efter fiskeri og landbrug, var det så ikke på tide, at man forbød en virksomhed som RGS Nordic at importere forurenet spildevand fra Norge blot for at fortynde det og udlede det i dansk farvand?!

Jeg har fisket en menneskealder, ja faktisk lige siden jeg var 20 år gammel, og i fiskeriet har vi altid skulle forholde os til, at vi arbejder på naturens præmisser, og at fiskebestandene går op og ned. Men de seneste 5 år er der gået noget helt galt. Og hvis ikke nogen snart begynder at tage ansvar for den udvikling, så frygter jeg, at vi ikke bare skræmmer fiskene væk fra vores indre danske farvande, men også at vores farvande bliver forurenet i en sådan grad, at vi ender med at skabe et stort dødt område, der er dækket af fortyndet slam. Er det det, regeringen betegner som bæredygtig udvikling??? 

Med Venlig Hilsen
Palle Iversen
KR105 Camille II

Læs mere om:

Flere Nyheder