DFPO: Nej tak til tvungen kameraovervågning

Obligatorisk og permanent kameraovervågning er en hån mod hårdarbejdende fiskere
af Claus Kirkegaard
07 mar 2022

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen svarer i et indlæg i Nordjyske Stiftstidende på en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening om at indføre obligatorisk kameraovervågning på fiskefartøjerne i Kattegat.

Jens Anton Tingstrøm fra Danmarks Naturfredningsforening opfordrer her i avisen (25.2) fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til at gøre kameraovervågning obligatorisk og permanent.

Konkret betyder det, at en gruppe fiskere, der fisker fra Strandby og Læsø, som nogle af de eneste fiskere i hele EU skal mødes med et krav om kameraovervågning. I Danmarks Fiskeriforening mener vi ikke, det er en god løsning. Det er tværtimod en hån mod de mennesker, der i årevis har knoklet for at sikre vækst og beskæftigelse i Nordjylland, og vi mener ikke den gruppe mennesker skal gøres til syndebukke og udskammes.

I Danmarks Fiskeriforening vil vi gerne gå forrest.

Vi vil bæredygtigheden. For den er vi helt afhængige af, hvis der skal være et fiskeri i fremtiden. Vi vil sikre et sundt havmiljø. Derfor har vi eksempelvis foreslået at frede 10 procent af de danske farvande sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor har vi reduceret vores CO2-udledning med svimlende 62 pct. siden 1990. Og derfor har vi gjort en kæmpe indsats for at få vores fiskerier bæredygtighedscertificeret af uafhængige eksperter. Endelig har vi år efter år nedjusteres vores fiskeri for at passe på bestandene og for at sikre, at det foregår i overensstemmelse med de fastsatte kvoter.

Det gør sig også gældende i Kattegat, som er det farvand, hvor DN vil kameraovervåge fiskeriet. Fakta er, at uanset hvordan man vender og drejer tallene, så er de danske fiskere faktisk milevidt fra at have opfisket torskekvoten i Kattegat - også hvis man indregner det påståede udsmid. Fiskeriet foregår med andre ord indenfor de fastsatte kvoter.

Det skyldes, at fiskeriet i Kattegat er selektivt. Det er faktisk muligt at fiske jomfruhummere uden nævneværdig bifangst af torsk. Det er også en af forklaringerne på, at det pågældende fiskeri er bæredygtighedscertificeret.

På den baggrund mener vi, at DN går for vidt, når de vil påtvinge fiskerne kameraovervågning.

For erfaringerne med kameraovervågning dokumenterer også, at det er en stor belastning for arbejdsmiljøet og en mistænkeliggørelse af den enkelte fisker. Og det er da også vores klare vurdering, at langt de fleste danskere helst er fri for, at staten kigger med, mens man udfører sit arbejde.

I Danmarks Fiskeriforening har vi forsøgt at være konstruktive, når det kommer til kameraovervågning.

Det giver ikke flere torsk i Kattegat, men vi har valgt at indgå i et frivilligt kameraprojekt i Kattegat, hvor ingen tvinges til at lade sig overvåge. Den tilgang synes jeg, man skal fortsætte. Og det er vi klar til. Især hvis man kan gøre det fordelagtigt for den enkelte fisker at tage kameraet ombord ved at tilbyde fiskerne nogle fordele ved at lade sig overvåge.

Den dialog indgår vi gerne i.

Vi har i dansk fiskeri igennem mange år gjort et kæmpe stykke arbejde for at forbedre vilkårene for torskebestanden i Kattegat. Det virker poppet, at DN nu pludselig ser sig kaldet til at indføre kameraovervågning af fiskeriet. Og det er lidt naivt at tro, at kameraovervågning giver en bedre situation for torsken, uden at man gør noget ved de faktorer, som reelt har indflydelse på torskens tilstand. Vi vil gerne fiske endnu mere selektivt, og vi går gerne forrest for at sikre udvikling af endnu bedre fiskeredskaber og udviklingen af morgendagens moderne fiskerikontrol.

Men det er også vigtigt at slå fast, at der også skal sættes ind andre steder end i fiskeriet.

For eksperterne er helt enige om, at forurening fra land og by er den største presfaktor i vores havmiljø.

Flere Nyheder