Ensartede regler for fiskerne

Torsten Schack Pedersen opfordrer ministeren til at gå i dialog med erhvervet og sætte kameraprojektet på pause
06 aug 2020

Indlægget har også været bragt i Nordjyske Stiftstidende i løbet af sommeren.

Af Torsten Schack Pedersen, MF(V), fiskeriordfører

Nu har de første danske fiskere fået besked om, at de skal have installeret kamera ombord for at fortsætte deres fiskeri.

De tvungne kameraer har fået sindene i kog.

Et EU-krav om særlig indsats i forhold til torsk i Kattegat gav udfordringer for dansk fiskeri. Enten tvungen svensk rist, eller en skærpet kontrol i forhold til tidligere.

Hvordan kontrollen skulle udføres var der forskellige bud på. Derfor støttede Venstre også et mandat i Europaudvalget om elektronisk monitorering – og ikke kameraovervågning. Fordi elektronisk monitorering også kunne have været løst på andre måder – Danmarks Fiskeriforening har forslag hertil – end bare med kamera. Ministeren valgte, at kameraer var den eneste løsning. Det må han står til ansvar for.

Ministeren kunne også have valgt en model med et frivilligt forsøg med kameramonitorering. Hvor der eksempelvis kunne etableres kameraforsøg på et mindre antal fartøjer. Og hvor forsøgsforpligtelsen kunne sælges med, da det for mig står lysende klart, at en række af de berørte fiskere under ingen omstændigheder ønsker at være med i en kameraordning.

DFPO har selv forslået, at der etableres initiativer, der sikrer en bedre realtidsmonitorering. Eksempelvis gennem en App-løsning, hvor der kan advares mod områder, hvor der er risiko for bifangst af torsk.

Efter Fiskeristyrelsen har udpeget de relevante fartøjer, er kritikken taget til. Fartøjer er sat til salg. I Venstre forstår vi frustrationen. Og Venstre opfordrer ministeren til at finde en anden model. Venstre opfordrer ministeren til at indgå i en reel diskussion med erhvervet. Venstre opfordrer også til, at kameraprojektet sættes i bero af hensyn til corona-situationen. Det er også en helt legitim årsag til, at ministeren gentænker situationen – og det er aldrig for sent at blive klogere.

I Venstre vedstår vi os, at vi tidligere har støttet kameraforsøg i dansk fiskeri. Men der har været tale om forsøgsordninger, som samtidig har betydet, at deltagelse i kameraforsøg var forbundet med en gulerod for de involverede fiskere. Sådan er det ikke nu – tværtimod. Samtidig rejses der tvivl om, behovet i forholdt til, hvad de reelle tal omkring bifangst af torsk i Kattegat reelt har været. Jeg har stillet spørgsmål til fiskeriministeren om dette, men jeg har indtil videre ikke fået svar.

Beskyldninger om, at der ikke blev levet op til discard-forbuddet har også spillet en rolle. Jeg har set lidt nærmere på tallene. Jeg er ikke overbevist om beskyldningerne mod fiskerne, særligt når tal fra DTU Aqua og Fiskeristyrelsen viser, at der i gennemsnit bliver fanget ca. 1 kilo torsk under mindstemålet per træk.

Lad os gøre det helt klart. Fra Venstres side støtter vi en fiskeripolitik, som både er baseret på selvforvaltning og kontrol. Grundlæggende har IOK og FKA-systemerne sikret langt større selvforvaltning og optimal udnyttelse af havets ressourcer. Samtidig skal en effektiv kontrol sikre, at der også leves op til de fælles regler. Men den dansk enegang omkring kameraer, hvor der ikke er nogen gulerod for danske fiskere, det har vi svært ved at se det fornuftige i.

De første 15 fiskere har modtaget brev om, at de skal have kameraer installeret. Reaktionerne er markante. Det burde give stof til eftertanke. Og vi opfordrer fra Venstre side til, at kameraforsøget suspenderes. Både i lyset af corona-situationen, samt en uholdbar situation for dansk fiskeri.

Skal der indføres kameraer i dansk fiskeri, så skal det følges op af markante lempelser i øvrige kontroller og ekstremt bureaukratiske og komplicerede regelsæt.  Der skal være level playing field i forhold til andre lande, så kameraer ikke bliver en enestående dansk opfindelse. Alle, der fisker i det samme farvand efter det samme arter skal mødes af de samme krav. Og er der enighed i EU om, at kameraer er den rigtige vej at gå, så er det vigtig at slå fast, at kameraerne skal overvåge fangstredskaber, landingerne, men ikke fiskerne. Skal fiskeriet overvåges, så er det fiskene, der skal overvåges. Ikke fiskerne.

Lige nu forhandles der i EU om en ny kontrolforordning for fiskeriet. Idéen er rigtig god. Mere ensartede regler, mere level playing field. Men formandsskabet har desværre et forslag, som er uacceptabel. Forslaget går nemlig ud på, at alle fartøjer over 24 meter skal have kamera ombord. Det er ikke risikobaseret. Det er bare ensidig kontrol og mistænkeliggørelse.  Det gør det svært for mig, som Venstre-mand at se logikken i EU-Kommissionens forslag.

Venstre ønsker et bæredygtigt fiskeri. Det er også vores klare opfattelse, at det er danske fiskeres ønske. Vi anerkender, at der er behov for en kontrol, som nok ikke altid gør alle fiskere tilfredse. Men en kontrol, som forhåbentlig sikre en bæredygtighed for dansk fiskeri. Hvor dygtige og lovformelige fiskere kan lande fangster af stor værdi, som skaber beskæftigelse i hele værdikæden. Hvor yngre fiskere kan se en fremtid. Og hvor fiskeriafhængige byer i det nord- og vestjyske fortsat kan sikre vækst og beskæftigelse og eksportindtægter for hele Danmark.

I Venstre mener vi ikke, at det giver menig at lave dansk enegang i forhold til kamera-projekter. Vi ønsker lige konkurrencevilkår, såkaldt level playing field. Jeg er overbevist om, at hvis bare dansk fiskeri får mulighed for at konkurrere på lige vilkår, så ser fremtiden lysere ud!

Læs mere om:

Flere Nyheder