Fiskeriministeren: Fiskeriet står ved en skæbnesvanger skillevej

Bestandene er truet - og det samme er fiskeriet, lyder det fra fiskeriministeren
23 feb 2022

Af fiskeriminister Rasmus Prehn (S)

Batter trawlforbud noget i forhold til at styrke havmiljøet?

Det har der over tid været delte meninger om. I 2018 var det eksempelvis Socialdemokratiets opfattelse, at et trawlforbud i bælthavene ”er et indgreb, der er ude af proportioner ”, som daværende ordfører Bjarne Laustsen formulerede det.

Samme år sagde daværende fiskeriminister fra Venstre Eva Kjer Hansen, at ”vi [Venstre, red.] vil forbyde trawlfiskeri og muslingeskrab der, hvor det giver mening, netop for f.eks. at beskytte stenrev eller beskytte gyde- og opvækstområder”. 

Sidstnævnte har jeg stilfærdigt gjort opmærksom på i et samråd for nylig, som Venstre havde indkaldt til på baggrund af det trawlforbud i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt, som regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne traf beslutning om i finansloven. En beslutning, der skal give liv og opblomstring til de pressede bælthave, som vi har set det i Øresund, hvor der har været trawlforbud siden 1932.

Det kalder fiskeriordfører fra Venstre, Torsten Schack, for ”lige frækt nok” og en ”vildledning af Folketinget” i et indlæg her i Nordsøposten.

Torsten Schack understreger, at Eva Kjer Hansen i samme udtalelse siger, at ”et generelt forbud i Naturpark Lillebælt synes jeg ikke er hensigtsmæssigt”.

Det er selvfølgelig relevant. Derfor er det omvendt også ”lige frækt nok” af Torsten Schack ikke at tage, hvad jeg efterfølgende på samrådet også sagde: Nemlig, at ”Jeg mener, at det giver mening, at vi nu ser på forholdene i Bælthavet igen.”.

Jeg siger dermed ikke, at Venstre er eller var med på ideen, men at trawlforbud før har været noget, som partiet har kunnet se en idé i.

Vi står ved en skæbnesvanger skillevej for dansk fiskeri i dag: Flere bestande er truet på deres overlevelse. Det samme er fiskeriet. Vi må for alt i verden ikke save den gren over, som fiskeriet sidder på: Fiskene. Derfor er der behov for, at vi tør gå nye veje, skrue på de knapper, der nok gør ondt nu og her, men som i fremtiden vil bære dansk fiskeri igennem.

I 1932 blev Øresund beskyttet imod trawlfiskeri. Og i dag kan vi se, at biodiversiteten i Øresund er større end i resten af Østersøen. Forbuddet mod trawl i Langeland, Lillebælt og Storebælt skal anspore til samme udvikling.

Jeg synes, at det er positivt at Torsten Schack Pedersen og Venstre kærer sig om det danske fiskeri med udtalelser, indlæg og samråd. Men nogle gange må jeg bare sige, at det ville klæde debatten at fokusere på det, det handler om: At få dansk fiskeri igennem denne her meget svære tid.

Det håber, jeg vi trods alt er enige om. Ligesom vi tilbage i 2018 var enige om, at trawlforbud var for vidtgående. I dag ser vi ind i en virkelighed, hvor vi må spørge os selv, om det er nok? Vi er nemlig alle sammen blevet klogere, og det er positivt.

Lad os begynde debatten der.

Læs mere om:

Flere Nyheder