Formanden har ordet: Vi savner fleksibilitet i tobisfiskeriet

Gode tobisfangster og godt skrabetogt bør give højere tobiskvote. Det kunne hjælpe mange fiskere under corona-krisen
18 maj 2020

Af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening

Tobisfiskeriet er kommet rigtig flot i gang i år - både for IOK-fiskerne og for rationsfiskerne. Begge segmenter ser mange tobis i område 1 og 2, og fiskeriet har da også været exceptionelt godt. Så godt, at de 15.000 tons, der var afsat til rationsfiskeriet i område 2, blev fisket op på godt en måned. 

Rationsfiskeriet har hjulpet mange fiskere, der ellers skulle have fisket på arter, det på grund af corona-krisen ikke giver mening at fiske på. Her tænker jeg eksempelvis på jomfruhummerfiskeriet, der lider på grund af manglende afsætningsmuligheder, da eksportmarkedet er kollapset.

Danmarks Fiskeriforening så gerne mere fleksibilitet i fiskeriet fra politikerne, så vi kan fiske på de arter, der er efterspørgsel på, og som kan holde hånden under fiskeriet rent økonomisk.

Skrabetogterne i november og december 2019 viste det næstbedste rekrutteringsindeks for tobis i område 2 siden 2005. Indekset indikerer, at der er en stor forekomst af tobis i området, hvilket det flotte fiskeri i april og maj også viser. Meget tyder på, at kvoten for område 2 kunne have været betydeligt større.   

Derudover har Danmarks Fiskeriforening i mange år været fortaler for, at områdeinddelingen i tobisfiskeriet bliver fjernet. Der er indikationer på, at tobis flytter sig mellem område 1 og område 2. Derfor er der ingen argumentation for at bevare områdeinddelingen, da den forhindrer de danske fiskere i at udnytte bestanden optimalt og bæredygtigt.

Danmarks Fiskeriforening mener, at det ville give god mening, og være biologisk forsvarligt, at hæve tobiskvoten i år. 

Det vil være godt for fiskerne, som dermed kan have et økonomisk rentabelt fiskeri i en krisetid, vi aldrig har oplevet før. Det vil være godt for fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne, der efterspørger råvarer til produkter, der rent faktisk er en mangelvare på verdensmarkedet. Det vil også være medvirkende til, at vi udnytter vores fælles ressourcer på en forsvarlig måde og ikke fisker arter til fryselagre, der i forvejen er godt fyldte.

En gang i mellem skal man også kigge indad. Alene i indeværende tobissæson er der blevet byttet 15.800 tons tobis - heraf 3.300 tons i område 2 og 700 tons i område 3 til Sverige. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, da det reducerer de danske fiskeres fiskerimuligheder i område 2. Det bør der tages politisk stilling til før næste års tobissæson.

De danske fiskere ønsker i bund og grund ikke støtteordninger og hjælpepakker. De vil bare gerne fiske - især når det er biologisk forsvarligt. 

Så derfor kære politikere – og EU-Kommission for den sags skyld; hvis I vil hjælpe de danske fiskere og dansk fiskeri, så tag initiativ til at udvise fleksibilitet. Få sat gang i en ekstraordinær forhøjelse af tobiskvoten i en ekstraordinær tid. Det giver mening for en bestand, der kan tåle det. Og fiskerne kan udføre deres erhverv, i stedet for at ligge til kaj og kræve understøttelse.

PS: Meget tyder på, at Norge også vil hæve sin kvote – også i Norge er der meldinger om et meget flot fiskeri.

Tobis i 2020

Danmarks samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2020 er på 215.863 tons. 

De danske fiskerimuligheder er fordelt således:

Område 1: 107.525 tons

Område 2: 59.106 tons

Område 3: 11.702 (i EU-delen af område 3)

Område 4: 37.365 tons

Område 6: 165 tons

Dertil kommer overførsler fra 2019 til 2020, der udgør:

Område 1: 9.095 tons

Område 2: 48 tons

Område 3: 356 tons

Område 4: 974 tons

Område 6: 18 tons

Læs mere om:

Flere Nyheder