Hvor mange gråsæler er der i Østersøen?

DTU Aqua forklarer, hvor mange gråsæler der rent faktisk er
04 feb 2019

Af Finn Larsen & Lotte Kindt-Larsen, DTU Aqua

Der hersker tilsyneladende lidt forvirring over de tal for hvor mange gråsæler der er i Østersøen, som er fremlagt ved forskellige møder.

Ved temamødet i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg d. 23. januar brugte DTU Aqua tallet 35.000 gråsæler optalt i 2016 og gjorde opmærksom på, at det er antallet af sæler optalt på hvilepladserne.

Dertil skal lægges det antal sæler som opholdt sig i vandet under tællingerne, hvorved man kommer op på et totalt antal gråsæler i Østersøen på ca. 45-50.000 dyr.

Flere Nyheder