Industrifiskeriet i Danmark skal have politisk opbakning

Ny rådgivning for brisling bekymrer formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening
26 apr 2019

Af Kurt Søndergaard Madsen, Thorsminde
Formand Thyborøn Havns Fiskeriforening

 

Nu synes jeg, NOK er NOK. Industrifiskeriet bliver udraderet af elendige beregningsmodeller for kvotefastsættelsen. Først var det tobisfiskeriet, og nu sker der det samme med brislingefiskeriet.

Vi har i mange år diskuteret med statsbiologerne omkring kvoterådgivningen af industrifisk. Biologerne beregner sig ofte frem til, at der er for få tobis og brisling. Sidste nye tiltag for at hindre et dansk industrifiskeri er, at man indrømmer, at der er forholdsvis store mængder af tobis og brisling, men nu er de bare blevet for tynde. Det er de måske også, men der er blevet mange flere, men vi må ikke høste. Der er ingen, som ved, hvor mange store der er, og så længe man ikke vil se på det, vil beregningsmodellerne langsomt men sikkert lukke fiskeriet.

 

Vi høres ikke

Jeg orker ikke flere endeløse diskussioner med biologerne. Uanset hvad vi bringer frem af tal og beretninger fra den virkelige verdens fiskeri, bliver vi ikke hørt.

Vi bliver nødt til at få politisk opbakning her og nu til at ændre på beregningsmodellerne, så vi kan se, hvad der virkelig er derude.

Vore politikere må gå forrest og forsøge at sætte sig ind i, hvad problemet er: Hvis nu der er mange store, æder de så de små? Ja, det gør de. Spiser de store de små fisk’s føde? Det ved vi ikke, men muligheden er til stede.

Men vi må ikke høste de store, fordi de skal formere sig til næste år, hvor de så er for tynde, og sådan løber det hele rundt i en ond cirkel - med dårlige industrikvoter til følge. Dette er gældende for både tobis og brisling.

 

Mister 250 mio. kr.

Hele Danmark er afhængig af industrifiskeriet. I Thyborøn er vi i særdeleshed afhængig af tobis- og brislingefiskeriet. Vi er den havn i Danmark, der har flest industrifartøjer, som udelukkende er udrustet til dette fiskeri og kan ikke omstilles til andet fiskeri. Med de nuværende kvoter for tobis og brisling for 2019, står vi i Thyborøn til en halvering af kvoterne i forhold til et almindeligt år. Vi står til at miste godt 134.000 tons til en pris på ca. 1,80 kr/kg. Altså et manglende omsætning på ca. 250 mio. kr. i det primære fiskeri. Hertil kommer følgeindustriens manglende omsætning.

 

Alle bliver ramt

Vore fiskere på dækket står til at miste 50 procent af deres årsløn. Vi har de ansatte på vores fiskemelsfabrik Triple Nine, som også vil gå drastisk ned i løn. Vi har fartøjerne, der mister halvdelen af deres årsomsætning, men mange faste omkostninger skal betales alligevel såsom smeden, trawlbinderen, havnen osv. Alle bliver ramt af en kvote, som fastsættes ud fra usikre beregningsmodeller.

Jeg gentager: Vi har brug for politisk opbakning til at lovliggøre en ændring af beregningsmodellerne. Ellers risikerer vi at miste det danske industrifiskeri pga. dårlige og forkerte metoder, og dermed dårlig rådgivning og meget små kvoter til følge.

Flere Nyheder