Ja tak til naturgenopretning - Nej tak til symbolpolitik

EU's forslag om en naturgenopretningslov glemmer fødevareforsyningen, fiskerne mm., lyder det fra Asger Christensen
29 jun 2023

Af Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet, Venstre

Naturgenopretning er en nobel tanke, men vi bliver nødt til at have en ting for øje: Jorden kan kun bruges én gang! Og hvis det står til EU-Kommissionen skal stadigt flere arealer inddrages til naturgenopretning. Faktisk er det hele 30 % mere af arealet, der skal inddrages.  

Jeg er meget positiv over for naturgenopretning og et øget fokus på vores biodiversitet. Hjemme på min egen gård har jeg valgt at så blomsterbrak med 25 forskellige planter for at øge biodiversiteten på mine marker. Men når det kommer til den foreslåede lovgivning, er det slet ikke klarlagt, hvad det har af konsekvenser i virkeligheden. Det er simpelthen helt på månen.

Kommissionen har lavet en foreløbig konsekvensanalyse, men den er utrolig mangelfuld. Der er flere punkter, hvor det er helt uklart, hvad lovgivningen vil have af konsekvenser.

De har slet ikke redegjort for fødevareforsyningssikkerheden. Hvordan hænger det sammen med de nuværende udfordringer?

Det kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen, hvis vi udtager endnu flere arealer, end dem der allerede er beskyttet af blandt andet Natura2000, fugle- og habitatsdirektivet. Vi løber simpelthen tør for plads. Jorden kan jo kun bruges én gang.

Et andet spørgsmål, der mangler at blive svaret på, er hvad det koster? Der er lavet beregninger for miljøet, men hvad med husejere, landmænd, fiskere og den vedvarende energi? Hvordan ser regnestykket ud for dem?  

Og så vil Kommissionen have, at vi tager udgangspunkt i årstallet 1952. Vil det sige, at vi skal fjerne alt den asfaltvej, vi har lagt siden? Og hvad med hjemme på min gård? Skal jeg til at pløje med heste igen? Det vil jo være helt ude i hampen.

De spørgsmål skal jeg have besvaret, før jeg kan beslutte mig for, hvad jeg vil stemme. Jeg nægter simpelthen at stemme i blinde.   

Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg gerne vil have naturgenopretning! Jeg vil gerne have mere biodiversitet! Men jeg vil ikke stemme symbolsk. Det er det venstrefløjen gør, når de lukker øjnene for den konkrete lovtekst og stemmer ”for” uanset, hvad der står på papiret. Det er noget værre stemmefiskeri, som de tror, de vinder på, bare fordi loven kaldes for ”naturgenopretning”. Men set fra min stol er det at blæse på de mennesker, der skal leve med konsekvenserne af lovgivningen.

Lad mig slå en ting helt fast: Naturgenopretning, energiproduktion, biodiversitet og fødevareproduktion har alle en plads i fremtidens natur. Men der er brug for realisme ikke idealisme. Jeg vil ikke stemme en lovgivning igennem, som vi ikke kender konsekvenserne af. Vi skal derimod have en naturgenopretningslov, der er gennemarbejdet og konstruktiv.

Flere Nyheder