Ja til mangfoldigt fiskeri i Danmark

Der skal forandring til, men fiskeriet går en lys fremtid i møde, mener fiskeriordfører
25 mar 2022

Af: Kasper Roug, fiskeriordfører for Socialdemokratiet

Tak til formanden for Nordjysk Fiskerikommune Netværk og den række af Nordjyske borgmestre, som tapper ind i debatten om, hvordan vi kan udvikle dansk fiskeri. Det glæder mig, at skribenterne ikke kan understrege nok, hvor optagede de er af at udvikle fiskeriet i en bæredygtig retning. Jeg er helt på linje og tror, at fiskeriet går en lys fremtid i møde, når blot man erkender, at der skal forandring til.

Skribenterne mener, at: ”et mangfoldigt fiskeri er afgørende for Nordjylland”. Jeg er enig, for der skal være plads til en mangfoldighed af måder at fiske på. Der er ikke tale om et hverken/eller, men i stedet om et både/og. Men vi må være bevidste om, at de forskellige fangstmetoder ikke er lige gode for havmiljøet. Og dermed for fiskeriets bæredygtighed.

Bundtrawl er effektivt til at fange fisk, men også hårdt ved havmiljøet og bestanden af fisk. Derfor skal vi kun bundtrawle i områder, hvor fiskebestanden er til det. Eksempelvis i de Nordjyske farvande, hvor vi har et stærkt erhvervsfiskeri med mange gode arbejdspladser. Situationen er en anden i de indre danske farvande, hvor vi i Østersøen ser, at fiskebestanden har svære kår og kvoterne er banket helt i bund. For øjeblikket har det den konsekvens, at vi mister arbejdspladser i fiskeriet og i følgeerhvervene på land.

Med en trawlfri zone i Bælthavet kan vi åbne for kystfiskere, der fisker med skånsomme fiskeredskaber. Og erfaringerne viser, at det over tid vil betyde flere fisk og en mere mangfoldig natur. Derfor bakker mange miljøorganisationer også op om skånsomt fiskeri som det gode valg. Et trawlforbud vil betyde færre store både og flere mindre både. På den måde kan vi få flere arbejdspladser for den samme mængde fisk.

Skribenterne ytre, at de på linje med erhvervet vil beskytte havmiljøet bedre. Det glæder mig. For det er ikke en mulighed at fortsætte som hidtil i Østersøen. De marinebiologiske vurderinger taler deres klare sprog. Alt for længe har vi ladet stå til. I de seneste årtiers fiskeripolitik har vi ikke gjort nok. Skiftende regeringer har truffet de lette beslutninger, i stedet for de rigtige beslutninger.

Derfor er jeg glad for, at vi nu har en minister ved roret, som ønsker det bedste for dansk fiskeri og for Danmark. Og som har modet til at tale om situationen som den er og træffe de nødvendige beslutninger, der skal sikre fiskeriets fremtid.

Ligesom jeg er glad for, at myndighederne har inviteret til dialog om både fangstmetoder og –fangstarter. Så vi i fællesskab kan starte en ny positiv spiral mod flere og sundere fisk til mere rentable priser. Det er en del af Danmarks stolte kulturarv at have stærke fiskere på havet. Derfor har vi også særligt gode forudsætninger for, at forandre fiskeriet så det bliver mere bæredygtigt – miljømæssigt som økonomisk. Vi har brug for en mangfoldighed af måder at fiske på og med god forandringsvilje går fiskeriet en lys fremtid i møde, hjulpet godt på vej af et stærkt og stolt fiskeerhverv i Nordjylland.

Læs mere om:

Flere Nyheder