Konservativ politiker: Så lyt til fiskeriet!

Mia Tang, konservativ folketingskandidat, opfordrer til, at der bliver lyttet til fiskerne
af Claus Kirkegaard
12 maj 2022

Efter fiskeriminister Rasmus Prehn (S) mandag besøgte Hirtshals, har den konservative folketingskandidat, Mia Tang, en opfordring til ham:

– Hvis ikke I begynder at gøre det bedre, risikerer vi, at hver tredje båd ryger til ophugning. Så lyt til fiskeriet! Det er simpelthen ikke nok at give hånd og smile venligt. Når jeg taler med mit netværk i fiskeriet, så bliver jeg bekymret, fordi Brexit har været en kæmpe belastning. Det samme har de elendige regler mod koncentration af kvoter, som nu giver store problemer, når større fiskere gerne vil lave generationsskifte eller hjælpe nye, unge fiskere i gang. Og nu står vi så med et nyt emne, der blinker med rødt. For regeringen planlægger som bekendt at indføre en ny CO2-afgift, som også fiskeriet vil få ”fornøjelse” af, og det kan få store negative konsekvenser, fastslår Mia Tang ifølge netmediet Nordsøposten.dk.

Hun mener, regeringen skal tænke sig godt om i forhold til at indføre en ny skat for fiskerne - især fordi de ikke har nogle reelle muligheder for omstilling, som tingene er nu. Og fordi dansk fiskeri allerede er kommet meget langt i forhold til at reducere CO2-udledningen.

– I sig selv er det noget hø med en dansk særskat, men går man alligevel den vej, er man altså nødt til at dykke ordentligt ned i de enkelte brancher. For fiskeriet har allerede reduceret sine udledninger med 62 procent siden 1990. Så de er kun 8 procent fra at nå målsætningen om 70 procent CO2-reduktion i 2030, og der ligger allerede planer for, hvordan de når derhen. Blandt andet ved at energieffektivisere skibene og installere anlæg, så man kan koble på landstrøm i havnene. Men – hvis pengene i stedet for skal betales i afgifter, så kan det ende med, at der kun er råd til at betale dem, og så bliver den grønne omstilling skudt til hjørne. Og derudover kan man ikke uden videre kræve, at et fiskefartøj nu skal sejle på ”noget grønt”, for de grønne brændstoffer findes ikke endnu, så skibene kan ikke omstilles endnu, og det er heller ikke muligt at sejle langdistance på strøm, uddyber den konservative kandidat til Folketinget.

Hun mener ligeledes, at indførelsen af en CO2-afgift vil være konkurrenceforvridende i forhold til vores nabolande, der ikke har indført afgift og kommer derefter med en opfordring:

– Så min opfordring er: Tag hensyn til de enkelte brancher, og lad fiskeriet selv finde de rette grønne løsninger uden endnu et overbureaukratisk skattecirkus. Fra konservativ side kommer vi til at kæmpe for, at en afgift modsvares af en tilsvarende skattelettelse. Netop for ikke at jorde dansk erhvervsliv. Men rent personligt bliver jeg aldrig fan af danske særregler, og vi burde efter min mening nøjes med de eksisterende fælles EU-afgifter på CO2, som de store udledere allerede betaler til, hvilket ender i den danske statskasse.

– Der er brug for flere politikere, som bakker fiskeriet op! Både i Folketinget og i EU. Så det bliver et af de store emner, jeg kommer til at fokusere på, når jeg bliver valgt. Men indtil da efterlyser jeg politisk lydhørhed, så vi kan sikre fiskeriet nogle ordentlige rammebetingelser, slutter Mia Tang.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder