Kystfiskerordning: Hvorfor lukke noget, der fungerer?

Kystfiskerordning skal evalueres, og for kystfisker Erik Pedersen er den åbne ordning vigtig at bevare
16 okt 2019

af Erik Pedersen, HG 74 Britta

Hvorfor skal den åbne kystfiskerordning fortsætte?

Set fra det nordligste Jylland er der ingen tvivl. Det korte svar er, fordi den er populær og har gjort det godt i 10,5 år. Hvorfor lukke noget, der fungerer godt? Med 187 fartøjer er der den dynamik og konkurrence mellem fartøjerne, der gør, at priser på lejefisk og FKA kan ske ud fra markedsvilkår. Det er en god ordning, som fungerer for dansk fiskeri.

Den lukkede ordning tæller pt 64 fartøjer. I år er der kun kommet fire nye til. Hvis man tager de otte nordligste fiskebyer Løkken, Hirtshals, Skagen, Ålbæk, Strandby, Frederikshan, Vesterø Havn og Østerby er der to både i den lukkede ordning. En fra Hirtshals og en fra Ålbæk, som blev meldt ind fra ordningens begyndelse. De sidste to år er der ikke kommet nye til fra Nordjylland. Til gengæld er der 50 både fra det nordjyske med i den åbne kystfiskerordning. Man kan roligt konstatere, at de nordligste jyder ikke har taget den lukkede ordning til sig. Alt bunder i den kompleksitet, hvorpå den lukkede ordning er strikket sammen.

 

Fordel for få

Reglerne vedr. fiskerpakken blev skabt i en forsuret stemning med fokus på de såkaldte kvotekonger. I dag er de påstande juridisk faldet til jorden, men de sidder i regelsættet for den lukkede ordning. Reglerne er tilpasset en udvalgt skare af få og små fiskere, og Danmarks Fiskeriforenings opfordring om at tænke på bredden er ikke efterlevet.  Der blev lavet alle mulige julelege for at begrænse antallet af fiskere i den lukkede ordning. For eksempel kan man ikke modtage flidspræmie, hvis man har solgt FKA efter 2. marts 2017, og incitamentet til at gå ind i ordningen er dermed væk.

Det var kun en fordel for Thorupstrand Kystfiskerlaug, som skulle opkøbe FKA fra medlemmer. Man må max sælge 25 procent af FKA om året, med mindre man sælger det hele. Mindste indskud i den lukkede ordning er 0,01 promille. Man ønskede at købe 100 procent FKA og tilbageføre 0,01 promille til det enkelte fartøj. Disse transaktioner tager tid i ministeriet, men det lykkedes. Fordelen for den enkelte fartøjsejer er, at man har fået frigivet kapital og ikke bærer nogen risiko i FKA. En løsning med mindste indskud er også valgt af mange andre i den lukkede ordning.

Thorupstrand Kystfiskerlaug APS’ FKA-kvotekoncentration er da heller ikke til at overse. De har for torsk i Skagerrak 72 procent, rødspætte i Skagerrak 57 procent og tunge i Skagerrak 32 procent. Konkurrencestyrelsen skriver, at hvis der er markedsandele på mere end 50 procent, så er der højst sandsynligt tale om monopollignende forhold.

 

En bred løsning

Jeg har en lille enmandsgarnbåd med lidt FKA i Skagerrak. Jeg synes ikke, det giver nogen mening at gå ind i den lukkede ordning med den dominans. Hvem ønsker frivilligt at blive den lille i et monopol? Hvis jeg bliver syg, eller på anden måde skal sælge, kan de nærmest selv sætte pris på FKA. Rigtig dårligt politisk arbejde. I 2018 var den gennemsnitlige fartøjsejer 58 år. Der er stadig godt 13 år tilbage af ordningen. Mange går i tanker om tilbagetrækning. Måske endda en værdig tilbagetrækning. Her er den lukkede ordning ikke svaret på en pensionistdrøm.

Primo 2016 købte en yngre kollega et fartøj i den åbne kystfiskerordning med hovedvægten lagt på FKA-kvote på torsk i Skagerrak. Han fik generationslåne-FKA på hele 5 procent. Med fiskeripakkens ekspropriationsvirkning fik han inden for et år frataget 9,69 procent. Givet til flidspræmiepulje og MAF-segment. Gælden fik han behændigt lov at beholde. Et gratis politisk benspænd? Han står til at miste stort på lukning af den åbne ordning. Mange Skagerrak-fiskere har milliongæld, fordi de har ageret i det marked, der var. Skulle man have flere fisk, måtte man betale for det. FKA i den lukkede ordning har langt lavere værdi end i den åbne. Bankerne er naturligvis ikke begejstret for at få deres pant reduceret. Et skifte til den lukkede ordning vil i mange tilfælde ikke være muligt.
Jeg vil gerne opfordre til en bred kystfiskerløsning, hvor den åbne ordning videreføres. En forenkling af regler og strategisk tankegang med hovedvægten lagt på bredden i kystfiskeriet.

Læs mere om:

Flere Nyheder