Mavefornemmelser må ikke aflive det sønderjyske fjordfiskeri

Debatindlæg af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, og Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening
20 jun 2022

Af Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, og Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening

Det var med stor forundring, at vi for nylig kunne læse i JydskeVestkysten og i Flensborg Avis, at borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), mener, at man skal se stort på DTU Aquas vurdering af, hvad der skal til for at forbedre vandmiljøet i en række sønderjyske fjorde.

Erik Lauritzen har sammen med sin borgmesterkollega i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (K), gjort sig til fortaler for et totalforbud mod fiskeri med bundskrabende redskaber, herunder fiskeri efter muslinger, i Flensborg Fjord, Aabenraa Fjord, Augustenborg Fjord, Als Fjord og Alssund.

I artiklen blev Erik Lauritzen forholdt, at eksperterne hos DTU Aqua har et helt andet syn på muslingefiskeriet end borgmesteren, hvilket vi fra Bælternes Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforenings side havde gjort opmærksom på. Til det svarede Erik Lauritzen:

- Man kan jo altid finde forskere og kloge hoveder, der udtaler noget, som passer ind i ens egen dagsorden. Jeg har fulgt det her i temmelig mange år, og jeg er bare overbevist om, at vi er nødt til at lukke for fiskeri i en lang årrække, hvis vi skal lykkes med genopretning.

Erik Lauritzen mener altså, at han ved mere om effekterne af muslingefiskeriet end eksperterne hos DTU Aqua. Det er noget af en udmelding, og det er også noget af et ansvar, han er klar til at tage på sig.

For selv om det er nemt at have stærke og skråsikre meninger om fiskeriet, når man sidder trygt og godt bag et skrivebord, så er det altså virkelige mennesker, der rammes, når man begrænser fiskeriet.

Derfor duer det selvfølgelig heller ikke, at man – baseret på de rene mavefornemmelser – finder på at ville forbyde snart den ene snart den anden form for fiskeri.

Selv om Erik Lauritzen mener, at man skal se stort på DTU Aquas forskning, føler vi behov for her at gentage, hvad videnskaben rent faktisk konkluderer om muslingefiskeriet:

- Det er desuden svært at dokumentere langtidseffekten af muslingefiskeriet for bundfaunaen, da det lave vand samtidig påvirkes kraftigt af udsving i temperatur, saltholdighed og næringsstoftilførsel, samt af iltmangel, storme og bølger (”Miljøskønsomhed og Økologisk Bæredygtighed i dansk fiskeri”, side 115).

Og om muslingefiskeriets effekt på ålegræs skriver DTU Aqua i samme rapport:

- Der forekommer dog meget sjældent målrettet fiskeri med muslingeskrabere i områder med tætte ålegræsbestande, både fordi biomassen af blåmuslinger her ikke er høj nok til et rentabelt fiskeri, fordi skraberen ikke fungerer effektivt, når den fyldes med plantemateriale i stedet for muslinger, og fordi der i forbindelse med forvaltningen af fiskeriet er etableret ”ålegræskasser”, hvor muslingefiskeri er forbudt for at beskytte ålegræsset (side 67).

Man skal også huske, at områder, der rammes af iltsvind, vil blive mindre påvirket af iltsvindet, hvis nogle af de muslinger, der findes i området, er blevet fisket, da de så ikke bidrager til iltsvindet ved at frigive næringsstoffer, når de dør.

Erhvervsfiskeriet i fx Flensborg Fjord er i forvejen stærkt begrænset. Muslingefiskeriet er begrænset til ét fartøj ad gangen, og det er ikke tilladt at fiske med trawl i fjorden.

Af samme grund kan det i øvrigt undre, at borgmestrene ønsker et trawlforbud i Flensborg Fjord, for det har man i forvejen.

Det kan tilføjes, at det sønderjyske fjordfiskeri er noget af det mest klimavenlige fiskeri, der findes. Som borgmester i Sønderborg Kommune har man faktisk al mulig grund til at være stolt af sine lokale fiskere.

Så kære Erik Lauritzen, i stedet for at bedrive hetz mod de sønderjyske fjordfiskere, så lad os hellere indgå et samarbejde om, hvordan vi – med udgangspunkt i de videnskabelige fakta - forbedrer vandmiljøet i de områder, som du udtrykker bekymring for sammen med din kollega i Aabenraa.

For der er nok at tage fat på, men det handler ikke om fiskeri – det handler om forurening.

Det vil vi meget gerne i dialog med jer om.

Flere Nyheder