Ny regering skal fremtidssikre fiskeriet i Bælthavet

Trawlforbuddet er ingen mirakelkur, og en ny regering bør straks genbesøge aftalen, lyder det fra fiskeriet i et debatindlæg
06 dec 2022

Debatindlægget er desuden bragt i Avisen Danmark mm. 

af Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening og Henrik Lund, biolog i Danmarks Fiskeriforening

I dansk fiskeri vil vi gerne komme med en klar opfordring til det nye Folketing:

Trawlforbuddet i Bælthavet skal ændres sådan, at der fortsat er plads til et fiskeri i Bælthavet. Og sådan at der fortsat kan være et fiskeri fra små havne som Bagenkop, Faaborg, Kerteminde og Søby.

Det er afgørende for at sikre et Danmark i balance. Og det er afgørende for forsyningen af lokale, sunde og klimavenlige fødevarer.

I fiskerierhvervet ønsker vi først og fremmest sameksistens på havet, og vi kan finde plads til både store beskyttede havområder og et fortsat bæredygtigt fiskeri.

Det, mener vi, er en balanceret løsning, og vi håber, der kan findes bred politisk opbakning til en sådan model, som fremtidssikrer livet i de små fiskerihavne.

Set med vores øjne, er det en fornuftig, balanceret og faglig tilgang. For virkeligheden er, at eksperterne ganske klart siger, at et trawlforbud langtfra er den mirakelkur for havmiljøet, som det er blevet gjort til.

Sagen er, at DTU Aqua klart siger, at trawlforbuddetalene ikke giver flere fisk i havet, fordi iltsvind er den altoverskyggende presfaktor. På samme måde siger DTU Aqua, at trawlforbuddet ikke nødvendigvis er en gevinst for biodiversiteten i havmiljøet, og at der i nogle områder ikke ses effekter af trawlfiskeriet på havbunden.

Samtidig er de fødevarer, der kommer fra fiskeriet noget af det mest klimavenlige, man kan komme i nærheden af. DTU Aqua siger klart, at klimaet ender som taber, hvis man afvikler fiskeriet, og skal fremskaffe animalsk protein på anden vis.

Alle må da kunne blive enige om - uanset om man er rød, blå eller grøn - at det er tosset, at man nu tvinger en virksomhed som Wittrup Seafood med 30 ansatte til at lukke, når nu de producerer muslinger, som har et af de laveste CO2-aftryk overhovedet, og som er noget af det sundeste, man kan spise. Særligt når eksperterne siger, at de har vanskeligt ved at dokumentere langtidseffekterne af muslingefiskeriet fordi bundfaunaen samtidig påvirkes kraftigt af udsving i temperatur, saltholdighed, næringsstoftilførsel, iltmangel, storme og bølger.

Over de seneste uger har vi i fiskeriet haft besøg af politikere fra stort set alle partier og drøftet den her sag. Og alle har - røde, blå og lilla - tilkendegivet, at det er gået lovligt hurtigt med at få det her trawlforbud på plads, inden valget blev udskrevet.

Samtidig har politikerne medgivet, det er vigtigt, at vi holder fast i fiskeriet fra Fyn og Øerne.

Set med vores øjne, kan der derfor ikke være tvivl om, at det eneste rigtige at gøre er at genbesøge den her sag, så snart en ny regering er på plads. Der er brug for en ordentlig politisk proces med en ordentlig dialog, og der er brug for en faglig og balanceret løsning til gavn for havmiljøet.

Læs mere om:

Flere Nyheder