Opråb: Lad os fange tobis

Gilleleje-fisker opfordrer politikerne til at forlænge rationsfiskeriet efter tobis - frem for at presse flere over i corona-ramt hummerfiskeri
04 maj 2020

Af Jakob Jørgensen, H 45, Gilleleje

Dansk fiskeri bløder. Coronaen har lagt sig over hele verden som et mørkt tæppe. Samtidig med at vi i Danmark har en totalt fejlslagen rådgivning for kystnær fiskeripolitik.

Der er lukket for sild og torsk i indre danske farvande. Så alle er trængt over i hummerfiskeriet, som i disse tider bløder på grund af corona. Der kan ikke eksporteres til udlandet, hvilket betyder dårlige priser.

Og det betyder dårlig udnyttelse af vores resurser i havet. Hvorimod der er god pris på industrifisk. Her kommer min bøn:

Forlæng nu for pokker den rationsperiode 2 måneder med 100 tons pr. uge, så I kan holde de ca. 45 fartøjer, der roder med det. Så de ikke også skal fange hummer.

Den biologiske rådgivning var 115.000 tons i område 2, men kvoten blev 59.000 tons, som så er fisket, dog inden fiskeriet rigtigt er begyndt.

Så kald det corona-støtte, eller hvad I vil, men sørg for at forlænge fiskeriet, og bevis, at EU ikke har spillet fallit.

Du kan se, at Norge i flere år har fordoblet netop deres tobiskvote, når fiskeriet er godt.

Det er her og nu. Kom ind i kampen!

Læs mere om:

Flere Nyheder