Prehn kunne have vist, at han ville det brede samarbejde

Det er trist for dansk fiskeri, at ministeren ikke prioriterer det brede samarbejde, mener Venstres fiskeriordfører
af Claus Kirkegaard
26 apr 2022

Debatindlæg af Torsten Schack Pedersen (V), Medlem af Folketinget, erhvervs- og fiskeriordfører

Før valget sagde Socialdemokratiet igen og igen, at de ville samarbejde bredt for at sikre fiskerierhvervet stabile rammevilkår. Nu er tiden kommet, hvor fiskeriminister, Rasmus Prehn (S), må vise, at partiet mener det.

Det er hævet over enhver tvivl, at fiskeriet har stor betydning i Nordjylland. Fiskeriet er grundlaget for op mod 16.000 arbejdspladser, og når man ser på listen over de største selskabsskatteydere i Nordjylland, så ligger fiskeriet højt, og er med til at holde de økonomiske hjul i gang, så vi kan betale for vores velfærdssamfund. Det er et stort og vigtigt bidrag.

Det er også hævet over enhver tvivl, at de danske fiskere arbejder benhårdt for at sikre, at fiskeriet udføres bæredygtigt. Eksempelvis har man siden 1990 reduceret CO2-udledningen med 62%. Det er ret imponerende. Fiskerne har også gjort, hvad de kunne for at beskytte vores bestande ved hele tiden at tilpasse fiskeriet til fiskekvoterne. Så det er ikke fiskeriets skyld, at torskebestanden i Kattegat er under pres. De har gjort, som de har fået besked på.  Uanset hvordan man regner var fiskerne eksempelvis langt fra at have opfisket torskekvoten i Kattegat i 2020. Selv hvis man indregner det påståede udsmid af torsk.

I Venstre mener vi naturligvis, at man skal ulovligt udsmid til livs. Så langt er jeg enig med ministeren. Jeg ved også erhvervet er optaget af at nedbringe det ulovlige udsmid og sikre en bæredygtig forvaltning i Kattegat. Derfor har man fra erhvervets side fremlagt en model for et frivilligt kameraprojekt i Kattegat, hvor en stor del af fartøjerne skal have installeret kameraudstyr ombord på deres fartøj. Og hvor den resterende del af fartøjerne skal montere en såkaldt ”black-box”, som grundigt kan dokumentere fiskeriet. Derudover skal de kamerafartøjer, der melder sig til projektet have nogle klare fordele. Det er helt i tråd med den fiskeriaftale, som Rasmus Prehns partifælle, Simon Kollerup, stod bag tilbage i 2016.

Jeg synes, det er et meget konstruktivt forslag, som fiskerierhvervet har fremlagt. Det kan vi bakke op om i Venstre, og vi var klar til at lave en aftale på den melodi. Det valgte ministeren ikke. Han valgte at gå rent rødt med sine støttepartier. Det er trist for dansk fiskeri.

Før valget advarede Venstre imod, hvad Socialdemokratiet kunne finde på med de røde støttepartier. For nyligt lukkede de røde partier for trawlfiskeriet i Bælterne, og trak tæppet væk under fiskerne i området. Det til trods for, at eksperter samstemmende siger, at det ikke er trawlfiskeriet, der er problemet i de indre danske farvande. Og til trods for Socialdemokratiet indtil nu har været modstandere af forslaget. Det var præcis den slags politik, Venstre advarede imod før valget. Vi vidste udmærket, at Enhedslisten vil kræve indrømmelser.

Men med kameraforsøget havde Socialdemokratiet chancen for at sætte alvor bag ordene om det brede samarbejde på fiskeriområdet. I Venstre var vi klar til at lave en aftale, som de danske fiskere også kunne se sig selv i. Med en teknologisk løsning, der ikke indeholdt samme overvågning, som regeringen nu har bestemt. Men en bred aftale med respekt for fiskeriet, det ville regeringen desværre ikke.

Det er trist for dansk fiskeri!

Læs mere om:

Flere Nyheder