"Stjerne" i opråb til Europaudvalgets Jens Rohde

Henrik Larsen med FN 261 Stjerne sender brev til Europaudvalget - og undrer sig over, om de var bevidste om, at de gav mandat til kameraovervågning
20 jan 2020

Af Henrik Larsen, FN 261 Stjerne

Skipper Henrik Larsen henvender sig her direkte til Jens Rohde (R), der er medlem af Folketingets Europaudvalg. Udvalget gav i december fiskeriministeren mandat til forhandlingerne i de afsluttende kvoteforhandlinger 2020 i EU, hvor kamera kom på tale. 

 

Kære Jens Rohde

Jeg er en ung selvstændig fisker med kutter hjemmehørende i Strandby. Min henvendelse er et nødråb til dig/jer, da jeg tror, at I som medlemmer af Folketingets Europaudvalg i december 2019 – sikkert ubevidst - har medvirket til, at vi er en gruppe fiskere, der nu skal kameraovervåges, fordi vi fisker efter jomfruhummer i Kattegat.

Det er mit indtryk, at Det Radikale Venstre vender sig imod kamera-overvågning af borgerne, medmindre der er tale om bander og alvorlig kriminalitet. Derfor tror jeg – og mange danske fiskere med mig – at det forhandlingsmandat, Europaudvalget gav fiskeriministeren i december forud for afsluttende kvoteforhandlinger, var bundet op på, at såkaldt elektronisk monitering skulle lanceres som et værktøj gældende for alle fiskere i EU og ikke kun for danske fiskere og slet ikke den mindre gruppe, der er hjemmehørende omkring Kattegat.

I notater til Europaudvalget frem til medio december 2019 om fiskeripolitikken i EU er der intet anført om kameraovervågning af fiskere og heller ikke i det notat, som er sendt i høring. Men efter afslutning af høringen er der indsat 3-4 linier i notatet om elektronisk monitorering, der danner grundlag for ministerens mandat.

Såvidt jeg har forstået, fremkom fiskeriministeren med forslaget efter, at alle aftaler var indgået, og ingen af hans kolleger i EU tilsluttede sig tankegangen om kameraovervågning af fiskerne.

Vi har efterlyst svar fra ministeren på, hvorfor det er den gruppe fiskere, der arbejder i Kattegat, der skal overvåges. Det tætteste, vi er kommet på et for os uforståeligt svar, ligger i besvarelse fra fiskeriministeren til Peter Seier Christensen (Ny borgerlige). Kattegat-fiskerne skal overvåges, fordi vi fisker efter jomfruhummer i Kattegat side om side med svenske fiskere, der ikke skal overvåges. Det samme gælder de få tyske fiskere, der kommer i Kattegat.

Det er lidt grotesk, at hvis jeg som dansk fisker lader min kutter registrere i svensk havn, kan jeg fiske i Kattegat efter jomfruhummer uden at have et kamera i nakken, og jeg kan lande min fangst i danske havne f. eks. Læsø, Strandby, Skagen osv. som i dag.

Jeg vil også gerne tilkendegive, at nedskæringen af torskekvoten med 77 % i 2020 vil gøre det umuligt at videreføre et rentabelt jomfruhummer-fiskeri.

Jeg får en andel af den nye nationale kvote på samlet 80 tons, som alle fartøjer skal deles om. Når min andel er landet, må jeg stoppe fiskeriet efter jomfruhummer til skade for indtjening, beskæftigelse, eksportindtægter (Læsø Fiskeindustri eksporterer for mere end 400 mio. kr. om året)

I de sidste 10-15 år er vi blevet pålagt forskellige redskabstyper, som DTU har påvist mindsker torskefangsten med 90% Og minsandten om vi nu igen i år skal afprøve et nye redskab i Kattegat. 

EU-kommissionen havde i dens oplæg til fiskeriaftale peget på krav i den sammenhæng, men ikke noget med kameraovervågning eller elektronisk monitorering. Den tanke er født i organisationer, der modarbejder dansk fiskeri, men som fiskeriministeren desværre har valgt at følge slavisk.

Vi håber ikke, at Europaudvalget har været fuldt ud bekendt med ovennævnte konsekvenser af mandatet. Kameraovervågningen af fiskerne gør hverken fra eller til, når det gælder torskebestanden, men skaber dyb bekymring, fordi vi kriminaliseres på linie med bander etc.

Jeg ved ikke, om du kommer til vores møde i Aalborg den 31. januar du har hermed en åben invitation, men ellers vil jeg meget gerne drøfte vores situation med dig. 

Flere Nyheder