V-politikere: Der skal gøres noget ved Østersøen nu!

Opråb til fiskeriministeren i forhold til tilstanden i Østersøen. Noget må gøres ved sæler og skarv, før det er for sent
af Claus Kirkegaard
21 feb 2022

I et debatindlæg på www.fyens.dk slår Erling Bonnesen og Marlene Ambo-Rasmussen (begge mf'ere for Venstre) fast over for fiskeriminister Rasmus Prehn (S), at der skal gøres noget ved problemerne i Østersøen nu, hvis ikke fiskeriet, fiskerihavnene og arbejdspladserne skal forsvinde.

"Fiskeriet i bælterne omkring Fyn, Langeland og i det sydfynske øhav er ved at uddø. Der skal gøres noget nu, inden det er for sent. Fiskeriet er en vigtig del af samfundet, kulturen og identiteten. Fiskeriet er en vigtig del af lokalsamfundet og der skabes arbejdspladser ikke kun i fiskeriet, men også lokalt i dagligvarehandlen, hos serviceerhvervene, i turismeerhvervet, transporterhvervet og meget mere. Alle de aktiviteter taber, hvis regeringen lader det lokale fiskeri gå ned. Det må ikke ske," lyder det bl.a. i læserbrevet fra de to V-politikere.

De to store syndere i forhold til fiskebestandenes dårlige tilstand i Østersøen er sæler og skarv. Derfor opfordrer de to V-politikere til, at der gøres noget for at regulere bestandene af sæler og skarv.

"Fakta er, at sælerne æder flere fisk end fiskerne må fange. Oveni kommer det skarverne tager."

Desuden peger de på, at fiskebestandene ikke får det bedre, selv med et totalt stop for fiskeriet, før man gør noget ved de glubske sæler og skarv.

De gør opmærksom på, at svenskerne er begyndt at regulere mere på sælerne og opfordrer til samarbejde, så fiskeriet og hele kulturen omkring fiskeriet i Østersøen kan reddes.

"Kære fiskeriminister. Lad os samarbejde om at redde fiskeriet i bælterne og i Østersøen. Det haster med initiativer og hjælpepakker til fiskerne, så fiskerierhvervet, lokalsamfundene og de mange lokale arbejdspladser kan overleve. Vi er klar til samarbejde i Venstre".

 

Flere Nyheder