Vi sikrer grøn omstilling og udvikling af fiskeriet

Dansk fiskeri skal udvikles, samtidig med at der tages hensyn til de bedste fiskepladser, lyder budskabet fra SVM-regeringen
26 sep 2023

af Charlotte Bagge (M), Torsten Schack Pedersen (V) og Bjarne Laustsen (S). 

Indlægget har først været bragt i Avisen Danmark

Fiskerierhvervet er ikke altid det, der fylder mest i mediebilledet. Med tanke på at fiskeriet leverer sunde og klimavenlige fødevarer, og samtidig yder et vigtigt bidrag til samfundet i form af tusindvis af arbejdspladser i Vandkantsdanmark, burde det måske fylde mere på dagsordenen.

Det gør det så sandelig for os med nordjysk blod i årerne. Derfor er vi glade for, at regeringen tilbage i juni indgik en ambitiøs aftale om en havplan, der bl.a. sikrer, at fiskerierhvervet udvikles i takt med den grønne omstilling. Samtidig forbedres beskyttelsen af havmiljøet, ligesom havplanen baner vejen for en historisk udbygning af havvind i Danmark. Det er slet ikke så underligt, at alle Folketingets partier bakker op om aftalen.

Danmark skal leve op til EU's biodiversitetsstrategi om, at der i 2030 skal være udpeget 30 procent beskyttet natur til vands, hvoraf 10 procent skal være strengt beskyttet. I de strengt beskyttede områder bliver fiskeri i form af bundtrawl og andre redskaber, råstofindvinding og klapning forbudt. Fra politisk side skal vi derfor finde en balance, hvor vi hjælper fiskerierhvervet med at udvikle sig og samtidig sikrer biodiversiteten.

For passer vi ikke på havet, som gennem årene er blevet i dårligere og dårligere forfatning, er der slet ikke noget at leve af for den enkelte fisker. Derfor er vi glade for, at vi med havplanen styrker den bæredygtige udvikling af fiskerierhvervet, der er så afgørende for de små lokalsamfund i bl.a. Nordjylland og på Læsø, imens vi sikrer et sundt havmiljø.

Vi har med havplanen afsat 75 mio. kroner til en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet, så de danske fiskere fortsat kan gå forrest på globalt plan. Med aftalen giver vi fiskeriet en tro på fremtiden efter nogle hårde år, hvor bl.a. brexit har ramt erhvervet hårdt. For vi er ikke i tvivl om, at fiskerierhvervet vil fortsætte med at bidrage til den grønne omstilling og sikre endnu mere sunde og bæredygtige fødevarer. Dansk fiskeri er heldigvis allerede nået langt i den grønne omstilling. Det er få erhverv, der ligesom fiskeriet kan prale af, at CO2-udledningen er reduceret med 64 procent siden 1990. Og nu skal vi sikre samme succes for biodiversitet i havet.

Vi vil derfor gøre vores for at tage mest muligt hensyn til vigtige fiskeriområder, når vi skal beslutte, hvilke områder der skal beskyttes. Det er, hvad der er bedst både for den danske fødevareproduktion og for den grønne omstilling. Det skaber ro og sikkerhed for fiskerne. Det er vigtigt, at vi har fokus på at finde optimale løsninger, så dansk fiskeri kan fortsætte som et leve- og leveringsdygtigt erhverv, samtidig med at havnaturen beskyttes. Og her vil vi derfor gøre vores for at tage mest muligt højde for både fiskerierhvervet og den grønne omstilling, så vi værner om havets ressourcer.

Set med vores øjne er der ingen tvivl om, at havplanen er en væsentlig gevinst for den grønne omstilling, den lokale kutter og for dansk fiskeriproduktion. Det er lykkedes at skabe en model, der både sikrer en grøn og bæredygtig fremtid i harmoni med den fremtidige udvikling af et afgørende produktionserhverv - med den bredest mulige politiske opbakning. Det er vi stolte af!

Flere Nyheder