Vi skal fokusere på at udvikle fiskeriet

Fiskeriet betyder meget i nordjyske kommuner, og der skal være plads til alle fiskere, mener Nordjysk Fiskerikommune Netværk
08 mar 2022

Nordjysk Fiskerikommune Netværk med Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen, i spidsen griber pennen og kommer med svar på tiltale til fiskeriordfører i Folketinget, Kasper Roug (S), samt formand for FSK, Søren Jacobsen, efter de i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende har efterspurgt endnu mere garnfiskeri og endnu flere trawlfri zoner i dansk farvand.

- Lad os droppe diskussionerne om, hvorvidt den ene type fiskeri er bedre end den anden og i stedet fokusere på, hvordan vi kan udvikle dansk fiskeri. For Nordjylland har brug for et mangfoldigt fiskeri. Det kan man let glemme, når man som Søren Jacobsen og Kasper Roug (S) ikke har nogen tilknytning til Nordjylland. Det skinner desværre igennem i deres indlæg her i avisen, hvor skribenterne glemmer det kæmpestore bidrag, som det mangfoldige fiskeri leverer til vores landsdel, lyder det bl.a. i svaret fra Nordjysk Fiskerikommune Netværk.

 

Udvikling og bæredygtighed

Dansk fiskeri har i mange år været udviklingsparat og leverer et stort bidrag til samfundet samtidig med, at bæredygtigheden er i højsædet.

- Som borgmestre i kommuner, hvor fiskeriet har en særlig betydning, kan vi ikke understrege nok, at vi er optagede af, at vi hele tiden udvikler vores fiskeri sådan, at det hele tiden bliver mere bæredygtigt. Og sådan vores kommuner fortsat kan nyde godt af det store samfundsbidrag fiskeriet leverer.

- Vi mener danskere kan være stolte af dansk fiskeri. Erhvervet leverer sunde og delikate fødevarer, som er efterspurgt over alt i verden. Vi snakker om et erhverv, der siden 1990 har reduceret CO2-udledningen med imponerende 62 procent. Og et fiskeri, som er verdensmestre, når det handler om bæredygtighedscertificering. Endelig må vi ikke glemme, at fiskerierhvervet udgør grundlaget for 16.000 arbejdspladser og ligger i toppen, når man ser på de største selskabsskatteydere i Nordjylland. Samlet set er fiskeriet vigtigt for Nordjylland. Og man må ikke glemme, at 90 pct. af indtægterne i fiskeriet kommer fra fiskeri med trawl. Derfor skal der altså være plads til det også.

 

Trawler langt fra alle steder

Hvis man kigger på de danske farvande, så er det langtfra alle steder, fiskerne trawler. 

- De to skribenter får det til at lyde som, at det er en banebrydende ide med trawlfri områder. Men virkeligheden er altså, at de danske fiskere kun trawler på 32 pct. af det danske hav. Faktisk fanger de danske fiskere 75 pct. af deres fangst på 10 pct. af havet. Så i dag er der altså meget store områder i de danske farvande, som der ikke bliver trawlet på.

- Derudover må man heller ikke glemme, at Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening sidste år foreslog at frede 10 pct. af det danske hav fra alle aktiviteter. Så ideen om at beskytte havmiljøet bedre, er erhvervet med på, og det er vi også.

 

Plads til alle

Dansk fiskeri bør ikke være en kamp om den ene eller anden fangstmetode. Der er plads til alle.

- Vi mener, at der både skal være plads til fiskeri med garn og fiskeri med trawl i dansk fiskeri. Sådan står vi stærkest. For det er ikke enten-eller. Det er både-og. Og vi vil meget gerne snakke med om, hvordan vi kan gøre begge dele endnu mere bæredygtigt, og fiskerierhvervet har allerede fremlagt bud på, hvordan det kan gøres.

- Eksempelvis kan man i udspillet ”Danskernes Fiskere” læse, hvordan erhvervet ønsker en hel ny model, der skal styrke det kystnære fiskeri ligesom fiskeriet ønsker, der investeres mere i grøn udvikling, der både kan mindske miljø- og klimaaftryk.

- Vi opfordrer derfor til et bredt politisk samarbejde, der skal have til formål at fremme et bæredygtigt og mangfoldigt fiskeri sådan, at Nordjylland fortsat kan nyde godt af den vækst og de arbejdspladser, som fiskeriet bidrager med.

Indlægget er underskrevet af 

Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn og formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk samt de øvrige medlemmer af netværket:

Søren Smalbro (V), borgmester i Hjørring, Niels Jørgen Pedersen (V), borgmester i Thisted, Tobias Birch Johansen (V), borgmester på Læsø, Mogens Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune, og Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester på Mors.

Læs mere om:

Flere Nyheder